5 บริษัทในเอสซีจี แพคเกจจิ้ง รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว การันตีองค์กรยอดเยี่ยมเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง โดยบริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด โรงงานกาญจนบุรี และบริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัดโรงงานกาญจนบุรี รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 (Green Industry Level 5) ซึ่งเป็นระดับสูงสุด จากโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ประจำปี 2560 เป็นรางวัลที่แสดงถึงการปรับปรุงกระบวนการผลิตภายในโรงงานเพื่อสร้างสีเขียวตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ยังผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 ประจำปี 2560 อีก 3 โรงงาน ได้แก่บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) โรงงานกาญจนบุรี บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) โรงงานปราจีนบุรี และบริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ โรงงานสมุทรปราการ