พาณิชย์ดัน‘ทุเรียน มังคุด ลำใย’เป็นผลไม้เกรดพรีเมียม หนุนปั้นแบรนด์ดันราคาขายให้สูงขึ้น

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจัดตั้งคณะทำงาน 6 ชุด เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ผลไม้ไทยตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมผลไม้ จะนำร่อง 3 ชนิดให้เป็นผลไม้พรีเมียม คือ ทุเรียน มังคุด และลำไย ตั้งเป้าให้มีผลไม้ 3 ชนิดดังกล่าวขึ้นสู่ระดับพรีเมียม 1% ของผลผลิตทั้งหมดในปี 2561 ทำให้มูลค่าผลไม้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาสูงขึ้นจากปกติเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ

ทั้งนี้ในส่วนของทุเรียนคาดว่าในปี 2561จะมีผลผลิตออกมา 910,000 ตัน จะคัดเลือกผลผลิต 1% หรือ 9,100 ตัน มายกระดับเป็นทุเรียนเกรดพรีเมียม และมีการสร้างแบรนด์ โดยทุเรียนแต่ละลูกต้องมีขนาด มีมาตรฐานตามที่กำหนด ต้องเป็นทุเรียนที่ผ่านการคัดเกรด ผ่านการรับรองคุณภาพมาแล้ว เพื่อนำไปทำตลาดทั้งในและต่างประเทศ

โดยเชื่อว่ามีกลุ่มลูกค้ารายได้สูงและกลุ่มเศรษฐีจำนวนมากพร้อมที่จะจ่ายเงินในราคาที่สูงขึ้น เพื่อให้ได้บริโภคสินค้าคุณภาพดี ซึ่งจะนำรูปแบบนี้ไปใช้กับมังคุดและลำไยด้วย ยกตัวอย่างทุเรียน ปกติขายราคากิโลกรัม (กก.) ละ 80 บาท หากยกระดับพรีเมียมสามารถขายได้ กก.ละ 120-150 บาท ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้แก่ชาวสวนด้วย

นอกจากนี้จะพิจารณาแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลไม้ที่คัดแล้วตกเกรด เช่น ทุเรียน ที่บางลูกอาจจะไม่ได้มาตรฐาน แต่ก็มีบางพูที่มีมาตรฐาน จะให้แยกพูออกแล้วนำมาแพกกิ้งเพื่อนำไปจำหน่าย มังคุด ลำไยก็เหมือนกัน บางลูกอาจจะผิวไม่สวย แต่เนื้อข้างในดี ก็อาจจะนำมาแกะเปลือกออกแล้วแพกกิ้งใหม่

สำหรับคณะทำงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผลไม้ 6 ชุด ได้แก่ คณะทำงานรวบรวมและสร้างเครือข่ายผู้ผลิตผลไม้ให้เป็นสินค้าพรีเมียม, คณะทำงานมาตรฐาน ดูแลเรื่องการสร้างมาตรฐานของผลไม้ที่จะผลิตออกมาให้เป็นสินค้าพรีเมียม, คณะทำงานด้านการรวบรวมผู้ผลิต (ล้ง) เพื่อสร้างมาตรฐานล้งไทย, คณะทำงานด้านโลจิสติกส์ สร้างเครือข่ายด้านการขนส่งผลไม้, คณะทำงานด้านเจรจาธุรกิจ และคณะทำงานด้านตลาด เพื่อดูว่าตลาดผู้บริโภคผลไม้พรีเมียมอยู่แห่งใดบ้าง

“คณะทำงานมีตัวแทนจากทั้งภาครัฐและเอกชน โดยจะดูตั้งแต่กระบวนการผลิตสินค้า การสร้างมาตรฐานสินค้า เพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นเกรดพรีเมียม การเจรจาธุรกิจ รวมไปถึงการหาตลาดผู้บริโภคใหม่ๆ ที่ต้องการบริโภคผลไม้พรีเมียม”นายสนธิรัตน์กล่าว