อากาศเริ่มหนาว เนื้อสัตว์-ผักสด ราคาอ่อนตัว 2-3 บาท/กก.

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ณ ตลาดหลังห้างวันเดอร์ เขตบางแค กรุงเทพฯ วันที่ 13 ธันวาคม ว่า สินค้าอุปโภคบริโภคและอาหารสดโดยภาพรวมยังอยู่ในภาวะปกติและราคาทรงตัว ส่วนอาหารสดบางชนิดราคาลดลงเล็กน้อยตามฤดูกาลหน้าหนาว เช่น ไก่สด เนื้อหมู ผักชี ลดลง 2-3 บาท/กิโลกรัม

รวมถึงการตรวจสอบการจำหน่ายน้ำตาลทราย พบว่า ปริมาณวางขายในตลาดลดลง คาดว่าผู้ค้าน้ำตาลทรายรอดูสถานการณ์และความชัดเจนของประกาศลอยตัวน้ำตาลทราย แต่ยังไม่พบการกักตุน และราคาจำหน่ายยังเท่าเดิม เนื่องจากเป็นสินค้าควบคุม หากขายเกินราคาหรือกักตุนจะมีความผิด แต่อย่างไรก็ตาม กรมการค้าภายใน มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

” เมื่อราคาอาหารสดลดลง ทำให้มีผลต่อดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อ) แต่จะมากน้อยเพียงใด ต้องติดตามคู่กับราคาสินค้าทั่วไปด้วยซึ่งประเมินว่าเงินเฟ้อทั้งปี 2560 อยู่ที่ 0.4-1.0% ”

ด้านนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ยังไม่มีรายงานพบความผิดปกติของการจำหน่ายและราคาน้ำตาลทรายในตลาด เพราะน้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุม โดยขณะนี้กรมการค้าภายใน ส่งสายตรวจสินค้า ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

รวมถึงติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าตามสถานีขนส่งทั่วประเทศ ในช่วงเทศกาลใกล้ปีใหม่ด้วย หากประชาชนพบเห็นความผิดปกติของการจำหน่ายสินค้า รวมถึงน้ำตาลทราย แจ้งได้ที่สายด่วน 1569