เชิญชมชิม ‘ตลาดประชารัฐของดีพิษณุโลก’ ทุกวันศุกร์ กระตุ้นเศรษฐกิจระดับภูมิภาค

จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพิษณุโลก(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด.ได้เปิดตลาดประชารัฐของดีจังหวัดพิษณุโลก สวนกลางเมืองพิษณุโลก กระตุ้นเศรษฐกิจ ท่องเที่ยว ระดับภูมิภาค พร้อมทั้งเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองสินค้าทางการเกษตร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณสวนกลางเมืองพิษณุโลก ทาง จ.พิษณุโลก ได้ร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพิษณุโลก(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด.ได้เปิดตลาดประชารัฐของดีจังหวัดพิษณุโลก ขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ท่องเที่ยว ระดับภูมิภาค พร้อมทั้งเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองสินค้าทางการเกษตร ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเดิมทีทาง จ.พิษณุโลก ได้จัดขึ้นที่บริเวณริมแม่น้ำน่าน หน้าศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง

แต่ได้ย้ายการจำหน่ายมาบริเวณสวนกลางเมืองพิษณุโลก เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้สามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างเต็มที โดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตร เช่น ชิมมะม่วงน้ำดอกไม้อินทรีย์ จากเกษตรกรอำเภอเนินมะปราง กล้วยตากจาก อ.บางกระทุ่ม พืชผัก ผลไม้ปลอดสาร เครื่องดื่ม อาหาร เสื้อผ้า ของใช้ต่างๆมากมาย

ซึ่งตลาดประชารัฐของดีพิษณุโลก ได้กำหนดจำหน่ายทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 17.00-21.00 น. ประชาชนทั่วไปสามารถไปเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ได้ตามวันดังกล่าว