“ปุ๋ยตราม้าบิน” ร่วมทุนกลุ่มลัดดา ลุยธุรกิจปัจจัยผลิตสินค้าเกษตร

กลุ่มไอซีพี ผู้ผลิตปุ๋ยตราม้าบินประกาศร่วมลงทุนกลุ่มลัดดาผู้ค้ายาปราบศัตรูพืชขยายฐานธุรกิจ ขึ้นแท่นผู้นำธุรกิจปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตรครบวงจร พร้อมรุกตลาดต่อเนื่อง

นายพงษ์โรจน์ รัตนภักดีกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอซีพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทไอซีพีซึ่งประกอบด้วย บริษัท ไอ ซี พี เฟอทิไลเซอร์ จำกัด และบริษัท ไอซีพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย “ปุ๋ยตราม้าบิน” และ “ปุ๋ยท็อปวัน ตราไอซีพี” ได้บรรลุข้อตกลงเข้าลงทุนร่วมในกลุ่มบริษัทลัดดา บริษัทชั้นนำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอารักขาพืช โดยการร่วมทุนทางธุรกิจครั้งนี้จะทำให้กลุ่มบริษัทไอซีพีและกลุ่มบริษัทลัดดามีมูลค่ายอดขายรวมกันมากกว่า 1 หมื่นล้านบาทต่อปี ขึ้นแท่นผู้นำบริษัทผลิตและจัดจำหน่ายปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตรครบวงจร

“ทั้งสองกลุ่มบริษัทอยู่ในธุรกิจการเกษตรมายาวนานกว่า 40 ปี มีฐานลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทมาอย่างยาวนาน รวมถึงมีความแข็งแกร่งในผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน แต่เกื้อหนุนกันเป็นอย่างดี โดยกลุ่มบริษัทไอซีพีเป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมี ส่วนกลุ่มบริษัทลัดดาเป็นผู้นำการผลิตและจำหน่ายสินค้าอารักขาพืช ซึ่งทั้งสองกลุ่มสินค้ามีความจำเป็นในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของพืชผลทางการเกษตร ที่เกษตรกรใช้เป็นปัจจัยสำคัญอยู่แล้ว แต่ยังไม่มีบริษัทใดที่นำเสนอสินค้าได้อย่างครบวงจรการร่วมทุนกันในครั้งนี้นอกจากจะทำให้เราสามารถพัฒนาระบบการผลิตและจำหน่ายปัจจัยการผลิตสินค้าทางการเกษตรได้ครบวงจรมากที่สุดบริษัทหนึ่งในประเทศไทยแล้วยังสามารถนำเอาองค์ความรู้จากทั้งสองบริษัทมาพัฒนาร่วมกัน เพื่อการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นไป อันจะส่งผลดีต่อลูกค้าของเรา ให้เกษตรกรไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ดียิ่งขึ้น” นายพงษ์โรจน์กล่าว

โดยหลังจากบรรลุข้อตกลงร่วมกันแล้ว ทางบริษัทมีแผนที่จะสื่อสารไปยังกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้ทราบถึงขีดความสามารถและประโยชน์ที่กลุ่มบริษัทสามารถตอบสนองให้แก่ลูกค้าได้ในทุกระดับทั้งในด้านรายละเอียดของสินค้าและการให้คำปรึกษาด้านการปลูกพืช ควบคู่ไปกับการทำความเข้าใจและกระจายสินค้าไปยังร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของทั้งสองบริษัท รวมถึงขยายตลาดส่งออก โดยการนำเสนอสินค้าในกลุ่มใหม่ ๆ สู่ตลาดต่างประเทศไปพร้อม ๆ กัน

นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนรุกตลาดต่อเนื่องผ่านกลยุทธ์สื่อสารทางการตลาด โดยจะมีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขาย ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 ซึ่งถือเป็นช่วงเริ่มต้นฤดูการผลิต เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากปี 2559 ที่บริษัทมีการทุ่มงบประมาณด้านการสื่อสาร

การตลาดผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย จนส่งผลให้กลุ่มบริษัทไอซีพีมียอดขายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 14 มากกว่าเป้าหมายเดิมที่คาดการณ์ไว้ถึงร้อยละ 9 ดังนั้น บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าทั้งศักยภาพด้านการผลิตและจัดจำหน่าย รวมถึงแผนการสื่อสารการตลาดที่ดี จะทำให้ส่วนแบ่งการตลาดของทั้งสองกลุ่มบริษัทเพิ่มสูงขึ้นในระยะเวลาอันสั้นอย่างแน่นอน

ปัจจุบัน ตลาดปุ๋ยเคมีภายในประเทศมีมูลค่ารวมประมาณ 7.5-8 หมื่นล้านบาทต่อปี โดยกลุ่มบริษัทไอซีพีมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ร้อยละ 14 หรือคิดเป็นมูลค่าเกือบ 1 หมื่นล้านบาท เป็นอันดับที่ 3 ของผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีในประเทศไทย ส่วนตลาดสินค้าอารักขาพืชในประเทศไทยนั้นมีมูลค่าประมาณ 2 หมื่นล้านบาท โดยกลุ่มบริษัทลัดดามีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 5 หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 1 พันล้านบาท ถือเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรายใหญ่ 5 อันดับแรกของไทย สินค้าที่ได้รับความนิยมของกลุ่มบริษัทลัดดา ได้แก่ พรีดิคท์ ราเซอร์ เลกาซี 20+พานาสโค-ราช และไกลโฟเซต