ชาวไร่อ้อยเฮ!!! ราคาน้ำตาลโลกช่วง 3 ปีจากนี้พุ่งแน่ เหตุสต๊อกลด-บริโภคเพิ่ม

นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย กล่าวว่า กลุ่มอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไทยได้ประเมินถึงทิศทางราคาพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย คือ อ้อย ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า หรือระหว่างปีการเพาะปลูก 2559-2561 พบว่า อ้อยจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความแข็งแกร่งช่วยให้เกษตรกรชาวไร่มีรายได้จากการเพาะปลูกเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากราคาน้ำตาลทรายอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยสูง จากความต้องการของตลาดโลก โดยราคาอยู่ที่ 18-20 เซนต์ต่อปอนด์ ซึ่งส่งผลให้เมื่อนำมาคำนวณเข้าสู่ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70:30 จะทำให้ชาวไร่อ้อยมีรายได้เพิ่มขึ้น สำหรับราคาอ้อยขั้นต้นของฤดูการหีบอ้อยปี 2559/60 คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกำหนดราคาอยู่ที่ 1,050 บาทต่อตันอ้อย ความหวาน 10 ซี.ซี.เอส. ยกเว้นพื้นที่เพาะปลูกเขต 5 ที่กำหนดราคาอ้อยขั้นต้นอยู่ที่ 980 บาทต่อตันอ้อย ซึ่งสูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับราคาอ้อยขั้นต้นของฤดูหีบที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 808 บาทต่อตันอ้อย ยกเว้นพื้นที่เพาะปลูกเขต 5 ที่กำหนดราคาอ้อยขั้นต้นในปีก่อนเพียง 773 บาทต่อตันอ้อย ซึ่งจากราคาอ้อยขั้นต้นดังกล่าว ถือเป็นราคาเหมาะสมที่จะทำให้ชาวไร่อ้อยมั่นใจได้ว่าจะมีรายได้จากการเพาะปลูกอ้อยเพื่อจัดส่งให้แก่โรงงานน้ำตาลเพิ่มขึ้น

“โรงงานน้ำตาลทรายยังประเมินปริมาณสต๊อกน้ำตาลทรายในตลาดโลก คาดว่าจะปรับตัวลดลงทำให้หลายประเทศเริ่มสั่งซื้อน้ำตาลทรายเพิ่มขึ้น เพื่อบริหารความเสี่ยงให้เพียงพอต่อความต้องการของแต่ละประเทศ ขณะเดียวกันแนวโน้มของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนามีเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวในทางที่ดีขึ้น จึงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนที่ดีต่อความต้องการบริโภคน้ำตาลทรายในตลาดโลกและค่าเงินบาทที่อ่อนลง ยังส่งผลดีต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายในปีนี้ที่จะมีรายได้จากการส่งออกน้ำตาลเพิ่มขึ้นอีกด้วย” นายสิริวุทธิ์กล่าว