อุทัยฯจัดมหกรรมข้าวปลอดภัย ชวนมอบกระเช้าข้าวเป็นของขวัญปีใหม่ช่วยชาวนา

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 27 ธันวาคม ที่บริเวณลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมรณรงค์การบริโภคข้าวปลอดภัยจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 26-30 ธันวาคม  โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานีดำเนินงานจัดงานเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนข้าวในจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดและเป็นอาชีพหลักของเกษตรกร  โดยมีกลุ่มผลิตข้าวปลอดภัยและข้าวอินทรีย์จำนวนมาก ทั้งข้าวหอมมะลิ ข้าวสินเหล็ก และข้าวไรซ์เบอร์รี่ ซึ่งในขั้นตอนการผลิตเกษตรกรได้ดูแลรักษาเป็นอย่างดีจนได้รับรองมาตรฐานข้าวปลอดภัยหรือมาตรฐาน (GAP)  และข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) ซึ่งเมื่อแปรรูปเป็นข้าวสารแล้วถือเป็นข้าวสารเกรดพรีเมียม

โดยมีกลุ่มเกษตรกรมาตั้งบูธจำหน่ายกว่า 40 ราย และยังเป็นไปตามนโยบายที่ให้มีการบูรณาการในรูปแบบประชารัฐ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์การบริโภคข้าวปลอดภัย ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเกษตรกรต้องการสร้างรายได้แต่ขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ ในการสื่อถึงผู้บริโภคได้เข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของสินค้าและกลุ่มลูกค้าเพิ่มขึ้นและเพิ่มข่องทางการจำหน่ายให้จำหน่ายข้าวสารได้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีโปรโมชั่นซื้อสินค้าข้าวปลอดภัยในงาน ครบ 500 บาท จะมีบริการจัดกระเช้าของขวัญให้ฟรีอีกด้วย