ก.อุตเดินหน้า”ลอยตัวราคาน้ำตาล”หารือพณ. ชาวไร่ โรงงาน 12 ม.ค.60 ใช้ฤดูการผลิตปี 60/61

รายงานข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรมแจ้งว่า  วันที่ 12 มกราคม 2560 คณะทำงานปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายที่มีทั้งตัวแทนจากกระทรวงอุตสาหกรรม กรมการค้าภายในและกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลทราย จะหารือถึงแนวทางการปรับโครงสร้างราคาน้ำตาลทรายประเด็นการลอยตัวแบบเสรีเพราะจะมีผลในทางปฏิบัติในฤดูหีบอ้อยปี 2560/61 โดยการลอยตัวราคานั้นจะต้องเสรีอิงราคาตลาดโลกอย่างแท้จริง เพื่อให้สอดรับกับแนวทางการเจรจากับบราซิลที่ได้ยื่นคำร้องต่อองค์การการค้าโลก (ดับบลิวทีโอ) กล่าวหารัฐบาลไทยดำเนินมาตรการอุดหนุนการส่งออกและอุดหนุนภายในประเทศให้กับสินค้าน้ำตาล ซึ่งการปรับโครงสร้างนี้จะรวมถึงการยกเลิกกำหนดปริมาณน้ำตาลทรายตามโควตาก. ข. และค.ด้วย

รายงานข่าวแจ้งว่า เบื้องต้นกรณีราคาน้ำตาลทราย กระทรวงพาณิชย์อาจจะใช้วิธีการประกาศราคาแนะนำซึ่งอาจเป็นรายเดือนแต่เป็นราคาเฉลี่ยน้ำตาลตลาดโลกรายวัน และจะกำหนดให้มีการนำเข้าน้ำตาลอย่างเสรีภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้า โดยหากนำเข้าจากกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี)ภาษีจะเป็นศูนย์ แต่นอกเออีซีจะกำหนดภาษีนำเข้าเพื่อจัดความสมดุลน้ำตาลทรายให้มาแข่งขัน

ขณะที่การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นจะคำนวณจากราคาน้ำตาลทรายส่งออกที่บริษัทอ้อยและน้ำตาลทรายไทย จำกัด(อนท.)ทำการส่งออก อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดโลกปัจจุบันแนวโน้มเฉลี่ยอยู่ที่ 490-500 เหรียญสหรัฐต่อปอนด์ เท่ากับราคาขายปลีกของไทยในปัจจุบันระดับ 23-24 บาทต่อกิโลกรัม(กก.) หากราคาน้ำตาลทรายตลาดโลกปรับไปมากกว่านี้ราคาขายปลีกของไทยจะมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นด้วย