กระทรวงเกษตรฯ และแม็คโคร ส่งสุขปีใหม่ ใส่ใจผู้บริโภค “มั่นใจอาหารสดคุณภาพ ปลอดภัยที่แม็คโคร”

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับแม็คโคร จัดทำโครงการ “ ปีใหม่สุขใจ กระทรวงเกษตรฯใส่ใจผู้บริโภค” เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค ในการมาเลือกซื้อสินค้าอาหารสดที่แม็คโคร ที่มีความสด สะอาด ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง ผ่านกระบวนการตรวจสอบที่ได้รับการยอมรับจากภาครัฐ และองค์กรในระดับสากลโดยได้รับเกิยรติจากพณฯท่าน พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมที่แม็คโคร สาขากัลปพฤกษ์

นางศิริพร เดชสิงห์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า “ ตลอดระยะเวลา 27 ปี แม็คโครได้คัดสรรอาหารสดคุณภาพ ทั้งผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ต่างๆ และอาหารทะเลที่มีคุณภาพ เพื่อลูกค้าสมาชิก และผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร โดยอาหารสดที่จำหน่ายในแต่ละสาขาผ่านกระบวนการในการควบคุมการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร หรือ GAP ภายใต้การควบคุมดูแล ของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ซึ่งจะควบคุมตลอดขบวนการตั้งแต่ที่ฟาร์ม หรือ แหล่งเพาะเลี้ยงไปจนถึงสาขา ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง ผ่านกระบวนจัดเก็บควบคุมอุณหภูมิตลอดการขนส่งเพื่อคงความสดใหม่ และยังมีกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งผลิต เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพ ความสด สะอาด ปลอดภัย”

“ใบรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานของรัฐ สำหรับการปฏิบัติงาน การคัดเลือกคู่ค้า การดูแลควบคุมคุณภาพที่ทางแม็คโครได้ ประกอบด้วย ปศุสัตว์ OKจากกรมปศุสัตว์รับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์, GMP อย.รับรองกระบวนการผลิตที่ดี จากกระทรวงสาธารณสุข, Q Markจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ( มกอช.) สถานที่จัดจำหน่ายสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า ( DC ) ได้รับมาตรฐาน GMP Codexหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร ตามมาตรฐานสากล เพื่อยืนยัน และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ว่าแม็คโครใส่ใจในทุกกระบวนการเพื่อส่งมอบอาหารสดคุณภาพ ปลอดภัย ให้กับลูกค้าสมาชิก และผู้ประกอบการตอกย้ำความเป็นคู่คิดธุรกิจคุณ เพื่อผู้ประกอบการธุรกิจโฮเรก้า” นางศิริพร กล่าว