มหัศจรรย์พันธุ์ข้าวมงคล พืชผลของพ่อ ร่วมอาลัย’พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย’

เพื่อเทิดพระเกียรติและร่วมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “กษัตริย์เกษตร” นักพัฒนาผู้ทรงงานเพื่อปวงชนชาวไทยมากว่า 70 ปีแห่งการครองราชย์

%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a5 larbbb-520-768x471 larbbb-189-768x507

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) โดยนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน ได้ร่วมกับองค์กรหน่วยงานภาครัฐ และพันธมิตรธุรกิจภาคเอกชน กำหนดจัดงาน “มหัศจรรย์พันธุ์ข้าวมงคล พืชผลของพ่อ” ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2559 ณ เอ็มซีซีฮอลล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ

พานิชย์ ยศปัญญา บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณานิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน เล่าถึงที่มาของงานว่า นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน ก่อตั้งตั้งแต่ปี 2531 จนถึงวันนี้ก็อายุ 29 ปีแล้ว

กระทั่งปี 2536 ได้เข้าไปทำสารคดีในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา รู้สึกประหลาดใจมากที่เจอสวนยางนา เป็นป่ายางที่พระองค์ทรงปลูก ในนั้นยังมีโรงนา โรงนม โรงเห็ด นาข้าว หลังจากนั้นนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านก็เสนอเรื่องราวจากโครงการพระราชดำริต่างๆ ทั่วทุกภาคของประเทศ เมื่อไปที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส ก็ทราบเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ หลังจากนั้นเราก็นำเสนอเป็นประจำ ทั้งหลักการและเรื่องราวของเกษตรกรที่น้อมนำไปปฏิบัติแล้วมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น และจะสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ต่อไป

“เช่น ลุ่มน้ำปากพนัง ซึ่งแต่ก่อนเจอปัญหาน้ำท่วม-น้ำเค็ม เพาะปลูกไม่ได้ เมื่อในหลวงมีพระราชดำริเรื่องการปรับปรุงพื้นที่แล้วชาวบ้านในพื้นที่สามารถปลูกพืชได้ดีมาก สิ่งที่เป็นรูปธรรมและมีชื่อเสียงมาก คือส้มโอทับทิมสยาม ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 2 พันไร่ เกษตรกรมีรายได้อย่างต่ำไร่ละ 1 แสนบาท เราจะสั่งเกรดเอมาขายในงาน ผลละ 300 บาทเท่านั้น” พานิชย์อธิบาย

0พาณิชย์01-243x300

ไฮไลต์ของงานได้แก่ นิทรรศการ “พันธุ์ข้าวมงคล” โดยจะจัดแสดง 9 พันธุ์ข้าวทรงปลูกที่พระราชทานในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

“พันธุ์ข้าวมงคล เป็นเรื่องของ 9 พันธุ์ข้าวมงคลทรงปลูกที่พระราชทานในพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ”

“ข้าวทรงปลูกจะอยู่ในแปลงนาทดลองภายในวังสวนจิตรลดา จากนั้นนำมาทำพิธีและแจกจ่ายแก่เกษตรกรเพื่อความเป็นมงคลแก่พันธุ์ที่เรานำมา เช่น พันธุ์ข้าวปทุมธานี 1, ข้าวสังข์หยดพัทลุง, ขาวดอกมะลิ 105, กข 49, กข 41, กข 31, กข 47, กข 6 และดอกพะยอม จะมีพันธุ์อื่นๆ อีก ในงานจะมีแจกข้าวเปลือก 3 พันธุ์สำหรับคนที่เข้าไปร่วมงาน คือ ขาวอกมะลิ 105, สังข์หยด, ข้าวหอมปทุม”

wh2a7176-768x502

นอกจากนี้ยังมีในส่วนของนิทรรศการ “9 เรื่องราวข้าวของพ่อ” 9 เรื่องราวที่บอกเล่าพระราชจริยวัตรในด้านต่างๆ ที่คนไทยควรรู้ โดยอัญเชิญพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสที่สำคัญเกี่ยวกับข้าวมาให้ประชาชนที่เข้าร่วมงานได้รำลึกและตระหนักถึงความห่วงใยที่ทรงมีต่อเกษตรกรและชาวนาไทย นิทรรศการ “พืชผลของพ่อ” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในโอกาสที่นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน ซึ่งดำเนินงานมาครบรอบ 29 ปี จึงได้จัดนิทรรศการ อาลัย “กษัตริย์เกษตร” 29 ปีเทคโนโลยีชาวบ้าน สืบสานปณิธานของพ่อ นำเสนอพระราชดำรัส และบอกเล่าเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณด้านการเกษตร เช่น การชลประทาน การแก้ปัญหาเรื่องดิน หญ้าแฝก เศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ เป็นต้น

พร้อมทั้งรวบรวม 15 พันธุ์พืชของพ่อ ที่นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านร่วมถ่ายทอดเรื่องราว จนในปัจจุบันเกษตรกรประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ทั้งยังนำเสนอเรื่องราวโครงการหลวง พร้อมทั้งจัดแสดงพืชผลนานาชนิดมากกว่า 70 สายพันธุ์ ที่เกิดจากน้ำพระราชหฤทัยของพ่อแห่งแผ่นดินที่ได้พระราชทานพืชพันธุ์ให้แก่เกษตรกร นำไปปลูกเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ ของพสกนิกรในชนบทให้ดีขึ้น
คัดสรร 3 เกษตรกรผู้เดินตามรอยพ่อ หรือเกษตรกรดีเด่นแห่งปี (Farmers of The Year) มานำเสนอเป็นแบบอย่าง เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวดีๆ ของความสำเร็จให้ผู้ร่วมงานได้ชมอีกด้วย

%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%88-768x535

พานิชย์อธิบายว่า พิธีเปิดงานในวันที่ 25 พ.ย. จะมี ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธาน ทั้งยังจะกล่าวปาฐกถาเรื่องข้าว และจะมีการมอบรางวัลให้กับเกษตรกรตามรอยพ่อผู้มีผลงานดีเด่น เกณฑ์คือ เป็นเกษตรกรที่ลงมือปฏิบัติจริงในเรื่องของการทำไร่ทำนา ซึ่งน้อมนำพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติและพิสูจน์ได้ คนนำไปเป็นแบบอย่างได้อย่างดี มีคนไปดูงาน ซึ่งถ้าทำไม่ได้ผลจริงคงไม่มีคนเข้าไป เราคัดเลือกมา

ณรงค์ สังขะโห เกษตรกรชาวหันคา จ.ชัยนาท ที่น้อมนำพระราชดำริเรื่องป่าไม้/ยางนามาใช้ เขาศึกษาเรื่องยางนา การปลูกยางนาในที่นา เขาบอกว่าปลูกในคันนาก็ได้ผล ประมาณ 80 ต้นต่อไร่ นอกจากจะปลูกเองแล้วเขายังแนะนำให้ชาวบ้านที่มาเยี่ยมปลูกด้วย จนทุกวันนี้เขาทำและเผยแพร่เรื่องยางนาให้คนอื่นรวมแล้วปลูกมากกว่า 10 ล้านต้นแล้ว

%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99-3

สุธรรม จันทร์อ่อน เกษตรกรชาวกำแพงแสน จ.นครปฐม เขาจัดการไร่นาสวนผสม นำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่มาปฏิบัติอย่างได้ผลดีมาก มีคนไปเรียน เข้าค่าย ไปฝึกงานกับเขา นอกจากเกษตรกรแล้วยังมีเยาวชนคนรุ่นใหม่ไปกันมาก ผมลองตามดูแล้ว มีคนเข้ามาเรียนกันมาก สามารถเป็นตัวเชื่อมของคนรุ่นใหม่ในการรักษาอาชีพเกษตรจากพ่อแม่บรรพบุรุษได้ โดยที่เขามีการถ่ายทอดให้อย่างได้ผล

ขวัญชัย รักษาพันธ์ ชาวนาจากฉะเชิงเทรา ที่โดดเด่นเรื่องการผลิตข้าวอินทรีย์ จบที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อ 2512 ตอนแรกก็ทำเกษตรเชิงเดี่ยว แต่ตอนหลังเรียนรู้กระทั่งมีแนวทางของตัวเอง ผลิตข้าวอินทรีย์แล้วน้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้อย่างได้ผล เป็นเกษตรกรที่น่าเอาตัวอย่าง

“เราจะเชิญทั้ง 3 ท่านมาพูดที่เวทีกลางในงานวันที่ 25 พฤศจิกายน” พานิชย์ย้ำ

งานนี้ยังเป็นครั้งแรกที่มีการระดมพันธุ์ข้าวหายากของไทยจากทั่วประเทศกว่า 199 สายพันธุ์ มาจัดแสดงให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อประโยชน์ด้านการอนุรักษ์สนองพระราชดำรัสของในหลวง รัชกาลที่ 9 “พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย”

ด้วยพระราชประสงค์ให้คนไทยช่วยกันอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองของไทยให้คงอยู่สืบต่อไปถึงลูกหลาน และป้องกันชาติอื่นนำไปจดสิทธิบัตรรับรองเป็นพันธุ์ข้าวของตัวเอง ในนิทรรศการ “มหัศจรรย์พันธุ์ข้าวทั่วไทย”

กิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ ทดลองชิมข้าว 6 สายพันธุ์, การแจกเมล็ดพันธุ์ข้าวมงคล, แจกพระบรมฉายาลักษณ์ที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงเกี่ยวข้าว, กิจกรรมสาธิตเมนูอร่อยจาก “ข้าว” เป็นต้น เสริมด้วยเรื่องราวอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องอีกมากมาย อาทิ เมนูพระราชทาน และเมนูทรงโปรด เป็นต้น นอกจากนี้ในงานยังมีการจำหน่ายพันธุ์พืช ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ คัดสรรของดีจากสวนดังทั่วไทย อาทิ ชมพู่มะเหมี่ยวโบราณ, แก้วมังกรสีเหลือง, ต้นฟิกส์ (มะเดื่อฝรั่ง), ส้มโอแดงเวียดนาม, มะไฟทองสยาม, มะม่วงมันยักษ์ “เขียว 3 รส”, มะขามป้อมยักษ์ทวาย, ทับทิมเมล็ดนิ่มแดงเจ้าพระยา, สะเดารวยดอก เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสินค้ากลุ่มเกษตรและอุปกรณ์ตกแต่งสวน ของกินของใช้ระดับ 5 ดาว จากผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ และอาหารดังอาหารเด็ด รวมแล้วกว่า 150 ร้านค้า พร้อมกับนำพระบรมฉายาลักษณ์ที่ทรงงานด้านการเกษตรหายาก และเมล็ดพืชผัก “พอเพียง” คนเมืองปลูกง่าย เช่น บวบงู แตงกวา พริก เป็นต้น มาแจกฟรีทุกวันให้แก่ผู้ร่วมงาน
%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a31-768x512

พานิชย์ทิ้งท้ายว่า การปลูกข้าวนั้นมี 2 ลักษณะคือ พันธุ์ข้าวทั่วไปซึ่งราคาถูก ราคากิโลกรัมละไม่แพง แต่อีกด้านคือพันธุ์ข้าวพรีเมียมที่นักวิชาการแนะนำ เช่น ข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพ ราคาซื้ออาจสูงถึงกิโลกรัมละ 80 บาท ซึ่งในงานจะนำข้าวเกรดพรีเมียมมาให้ชิม เช่น พันธุ์สังข์หยดของพัทลุง พันธุ์หอมมะลินิล ข้าวกล้องญี่ปุ่น ข้าวปะกาอำปึล (ข้าวดอกมะขาม) ซึ่งนำมาทำข้าวต้มอร่อยมาก

งาน มหัศจรรย์พันธุ์ข้าวมงคล พืชผลของพ่อ ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมใหญ่ประจำปีที่จะทำให้คนไทยได้ร่วมแสดงความอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อเกษตรกรและชาวนาไทย

รวมทั้งน้อมนำแนวทางพระราชปณิธานมาใช้ในการพัฒนาระบบเกษตรกรรมและวิถีชีวิต เพื่อสร้างสุขอย่างยั่งยืน ตามรอยพระยุคลบาท “พ่อของแผ่นดิน”