สองลุง-ป้า สู้ชะตาชีวิตจากลูกจ้าง หันปลูกส้มจนต้องติดป้ายจองคาต้น

นายเสนอ หรือลุงเจอ ใจดี อายุ 60 ปี พร้อมภรรยาคู่ชีวิต นางยุพิน ใจดี วัย 56 ปี ชาว หมู่ 7 บ้านสร้างติ่ว ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม คงเก็บเกี่ยวผลผลิตจากน้ำพักน้ำแรงของตนที่สร้างไว้ทั้งชีวิตอย่างมีความสุข แม้เศรษฐกิจโลกจะถดถอย แต่ถ้าขยันหมั่นเพียรปัญหาเรื่องปากท้องก็จะไม่เกิด สองผัวเมียคู่นี้พิสูจน์ให้ประจักษ์ในบรรทัดต่อไป

ลุงเจอเกษตรกรรุ่นใหญ่ เจ้าของสวนส้มเขียวหวานอยู่ในพื้นที่บ้านโคกสะอาด หมู่ 2 ต.นาแก เล่าเท้าความหลังก่อนจะประสบผลสำเร็จกับสวนส้มแห่งนี้ว่า ต้องออกจากบ้านเกิดตั้งแต่อายุ 14 ปี( พ.ศ.2514) ดิ้นรนหางานทำถึงจังหวัดจันทบุรี เป็นลูกจ้างอยู่ในสวนทุเรียน เงาะ แซมด้วยส้มเขียวหวานประปราย ได้ค่าแรงวันละ 13 บาท ทำทุกอย่างในสวนตามแต่เถ้าแก่สั่ง ถึงอายุ 19 ปี กลับมาแต่งงานกับนางยุพิน ก่อนจะพาครอบครัวไปทำงานในสวนด้วยกัน

ช่วงที่ได้ผลผลิตจะขายได้วันหนึ่งไม่ต่ำกว่า 60 กก. กิโลละ 60 บาท แต่ละงวดจะขายได้ครั้งละ 1.4 ตัน(1,400 กก.) รวมสองงวดเป็น 2.8 ตัน(2,800 กก.)X 60 = 168,000 บาท/ปี (ไม่รวมที่ตอนกิ่งขายกิ่งละ 100 บาท ตกเดือนละ 35 ต้น) หักค่าปุ๋ย+ยาฆ่าแมลงออกครั้งละ 1 หมื่นบาท ส่วนน้ำสูบมาจากฝายน้ำล้นใกล้ๆสวน จะเหลือเงินสุทธิที่ตนและภรรยาสามารถอยู่กันได้อย่างมีความสุข โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสั่งสอนไว้ ขณะนี้ได้พัฒนาทดลองปลูกเงาะ ลองกอง ฝรั่ง ขนุน สละอินโดฯลฯ ตรงท้ายสวนจำนวนหนึ่ง หากประสบผลสำเร็จจะขยายพื้นที่ที่เหลืออยู่ปลูกอย่างจริงจังต่อไป

ด้วยการศึกษาเพียงชั้น ป.4 ลุงเจอพร้อมภรรยายืนหยัดต่อสู้กับอุปสรรคทั้งหลายจนประสบผลสำเร็จในชีวิต โดยใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิต พึงพาอาศัยกับธรรมชาติอย่างสมดุลและเอื้อซึ่งกันและกัน “เกียรติ ชื่อเสียง ลาภ ยศ สรรเสริญ ล้วนเป็นเพียงสิ่งสมมุติเท่านั้น”

18-14 19-11-768x511 20-11-768x511