รู้ไหมเอ่ย…ผลผลิตมะพร้าวทั่วโลกมีทั้งหมด 7 หมื่นล้านผลต่อปี พื้นที่ปลูก 72 ล้านไร่ ใน 90 ประเทศ

มะพร้าว มีต้นกำเนิดหรือถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในบริเวณแหลมมลายู และหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ เช่น ประเทศปาปัวนิวกินี แพร่กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ ที่มีภูมิอากาศเหมาะสมคือ เขตร้อนชื้นทั่วโลก โดยอาศัยเส้นทางเดินเรือของประเทศต่างๆ

มะพร้าวอยู่ในวงศ์ปาล์ม (Arecaceae) ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cocos nucifera โดย Cocos มาจากภาษาสเปนและโปรตุเกส ในศตวรรษที่ 16 ซึ่งหมายถึงหน้ายิ้ม หรือ Grinning face เปรียบเสมือนว่าลักษณะรูเล็กๆ สีคล้ำ 3 รู บนผลมะพร้าวที่ทำให้ดูคล้ายกับใบหน้าของคน

พื้นที่ปลูกมะพร้าวจะเจริญเติบโตมากกว่า 90 ประเทศในโลกพื้นที่ 72 ล้านไร่ ผลผลิตประมาณ 70,000 ล้านผล ต่อปี แหล่งปลูกมะพร้าวที่สำคัญของโลก ได้แก่ บริเวณกลุ่มประเทศเอเชียและแปซิฟิก ได้แก่ อินเดีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บราซิล และศรีลังกา ในช่วง 5-10 ปี ที่ผ่านมาไม่มีการเพิ่มพื้นที่ปลูกเหมือนกับประเทศไทย

 

ขอบคุณข้อมูล จากหนังสือ การเพิ่มศักยภาพ การปลูกมะพร้าวพันธุ์ดี ทดแทนสวนเก่า กรมส่งเสริมการเกษตร