วันพฤหัสที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แท็ก: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วช. หนุน มมส. ผลิตนวัตกรรม เครื่องเร่งกระบวนการแช่และเพาะงอกข้าวเปลือก เป็นข้าวกล้องฮางงอก ภายใน 24...

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สนับสนุนทุนวิจัย แก่ นักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลั...

วช. สนับสนุนผลิตชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะเพิ่ม 3,000 ชุด มอบให้โรงพยาบาล แพทย์ และบุคลาก...

วช. สนับสนุนผลิตชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะเพิ่ม 3,000 ชุด มอบให้โรงพยาบาล แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ใช้ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 นพ. เ...

วช. หนุน นวัตกรรมชุดที่นอนยางพารา ตอบรับสถานการณ์โควิด-19

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สนับสนุนนวัตกรรมชุดที่นอนยางพารา ผลงานต่อยอดจากโครงการวิจัยเพื่อ...

วช. ชูงานวิจัย เปลี่ยนก๊าซ CO2 เป็นสารเคมีมูลค่าเพิ่ม รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ปี 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เชิดชูผลงานวิจัย มอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ปี 2564 ระดับดีมาก ปร...

วช. ส่งเสริมการใช้ 3 นวัตกรรม จัดการน้ำให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกหรือการชลประทาน นับว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ พื้นที่การเกษตรบริเวณใดมี...

ซินโครตรอนโชว์นวัตกรรมสู้โควิด-19 ต้อนรับ “เอนก” ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนาม มทส.

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดแสดงนวัตกรรมเพื่อรับมือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19...

วช.มอบรางวัลวิจัยแห่งชาติ ให้ ม.นเรศวรที่คิดค้นนวัตกรรมเพิ่มมูลค่ารำข้าว

วช. มอบรางวัลระดับดี ปี 2564 สาขาเกษตรศาสตร์ เครื่องคงสภาพรำข้าวด้วยระบบอินฟราเรดร่วมกับถังไซโคลน  หวังช่วยเพิ่มมูลค่ารำข้าว ให้กับวิสาหกิจชุมชน นั...

สวทช. จับมือพันธมิตรร่วมทุน “บริษัท เจเนพูติก ไบโอ จำกัด” ต่อยอดงานวิจัยการแพทย์ขั้นสูงเพื่อรักษาผู้...

(5 เมษายน 2564 ) โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ...

วช. หนุนนักวิจัย มจธ. ศึกษาต้นไม้ใหญ่ลดฝุ่น PM2.5

นักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับทุน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ศึกษาการใช้...

วศ.จัดสัมมนาหัวข้อ “มองทิศทางวิสาหกิจไทยใน 10ปี” เดินหน้าผลสัมฤทธิ์ของรัฐ และประโยชน์ของประชาชน

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดสัมมนาหัวข้อ “มองทิศทางวิสาหกิจไทยใน 10ปี”...

เรื่องน่าสนใจ