วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
หน้าแรก แท็ก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

แท็ก: ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

แนวทางการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2561/62

1.ขอความร่วมมือให้ผู้ผลิตอาหารสัตว์ ซื้อข้าวโพดจากเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับ กสก. และเพาะปลูกในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิในราคามากกว่าหรือเท่ากับ 8 บาท ต่อ...

ข้าวโพด ข้าวฟ่าง แห่งชาติ ครั้งที่ 39 แลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้ เพื่อภาคเกษตร วันที่ 27-29 ส.ค. 62 ณ...

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เตรียมจัดประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่าง ครั้งที่ 39 ระหว่าง วันที่ 27 – 29 สิงห...

สมาคมฯ นวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทยมุ่งให้ความรู้เกษตรกร จัดการหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดให้อยู่หมัด

สมาคมฯ นวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดวางแผนรับมือหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ในฤด...

เกษตรฯ จัดประชุมวิชาการข้าวโพด – ข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ณ จังหวัดลพบุรี

กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกรมวิชาการเกษตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เตรียมจัดประชุมวิชาการข้าวโพด-ข้าวฟ่าง ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 27 – 29 สิงหาคม 25...

หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดระบาด พะเยา เสียหายกว่า 4 หมื่นไร่ ทางจังหวัดเร่งร่วมมือเยียวยา

เมื่อเร็วๆ นี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายนาวิน   อินทจักร เกษตรจังหวัด, นายกร มหาวงศนันท์ หัวหน้าสำนักงานป้องกัน ...

สศก. แจงต้นทุนสินค้าเกษตรสำคัญ ปี 62

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจงรายละเอียดข้อมูลต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งการคิดคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรของ สศก. จะปร...

เกษตรฯ ชู ข้าวโพดหลังนา ต้นแบบความสำเร็จ มุ่งเกษตรกรได้ประโยชน์สุด

โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา นับเป็นโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีเป้าหมายสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชใช...

เกษตรกรลำปาง เริ่มเก็บเกี่ยวข้าวโพดหลังนา พื้นที่ปลูกเกือบ 2 หมื่นไร่

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง และสำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ ร่วมจัดงานวันรณรง...

สหกรณ์ พร้อมขานรับนโยบายต่อยอด “ตลาด นำการผลิต”ทุกมิติ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมขานรับนโยบายต่อยอด “ตลาด นำการผลิต”รัฐบาลทุกมิติ มุ่งเสริมเขี้ยวเล็บสหกรณ์ให้เกิดเข้มแข็งเป็นที่พึ่งเกษตรกร ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต...

ชี้ชัด ผลตอบแทนข้าวโพดหลังนา สูงกว่านาปรัง สร้างรายได้ 5 จ.ภาคเหนือตอนล่าง กว่า 2 พันล้าน

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา ปีเพาะปลูก 2561/62 ที่ปล...

เรื่องน่าสนใจ