วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

แท็ก: ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

“บัลลังก์โมเดล” ซีพี ชูความสำเร็จต้นแบบชุมชนเกษตรกรปลูกข้าวโพดยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

ซีพี เดินหน้าขับเคลื่อน โครงการ เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน “บัลลังก์โมเดล” ต้นแบบการยกระดับศักยภาพกลุ่มเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไ...

เครือซีพีเดินหน้าโครงการ “สบขุ่นโมเดล” เปิดโรงแปรรูปวิสาหกิจชุมชน สร้างป่าสร้างรายได้

เครือซีพี เดินหน้า “สบขุ่นโมเดล” เต็มสูบ  เปิดโรงแปรรูปวิสาหกิจชุมชน สร้างป่าสร้างรายได้ บ้านสบขุ่น พลิกฟื้นป่า แก้ปัญหาภูเขาหัวโล้น หมอกควันไฟป่า ส่ง...

ปลูกข้าวโพดหลังการทำนา ในโครงการสานพลังประชารัฐ ลดทุน ลดเสี่ยง รายได้มั่นคง วิถียั่งยืน

ข้าวโพด เป็นพืชที่เกษตรกรนิยมปลูกเพื่อนำเมล็ดมาเป็นส่วนผสมการทำอาหารสัตว์ ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติหลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินโครงการสาน...

แนวทางการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2561/62

1.ขอความร่วมมือให้ผู้ผลิตอาหารสัตว์ ซื้อข้าวโพดจากเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับ กสก. และเพาะปลูกในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิในราคามากกว่าหรือเท่ากับ 8 บาท ต่อ...

ข้าวโพด ข้าวฟ่าง แห่งชาติ ครั้งที่ 39 แลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้ เพื่อภาคเกษตร วันที่ 27-29 ส.ค. 62 ณ...

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เตรียมจัดประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่าง ครั้งที่ 39 ระหว่าง วันที่ 27 – 29 สิงห...

สมาคมฯ นวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทยมุ่งให้ความรู้เกษตรกร จัดการหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดให้อยู่หมัด

สมาคมฯ นวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดวางแผนรับมือหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ในฤด...

เกษตรฯ จัดประชุมวิชาการข้าวโพด – ข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ณ จังหวัดลพบุรี

กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกรมวิชาการเกษตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เตรียมจัดประชุมวิชาการข้าวโพด-ข้าวฟ่าง ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 27 – 29 สิงหาคม 25...

หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดระบาด พะเยา เสียหายกว่า 4 หมื่นไร่ ทางจังหวัดเร่งร่วมมือเยียวยา

เมื่อเร็วๆ นี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายนาวิน   อินทจักร เกษตรจังหวัด, นายกร มหาวงศนันท์ หัวหน้าสำนักงานป้องกัน ...

สศก. แจงต้นทุนสินค้าเกษตรสำคัญ ปี 62

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจงรายละเอียดข้อมูลต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งการคิดคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรของ สศก. จะปร...

เกษตรฯ ชู ข้าวโพดหลังนา ต้นแบบความสำเร็จ มุ่งเกษตรกรได้ประโยชน์สุด

โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา นับเป็นโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีเป้าหมายสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชใช...

เรื่องน่าสนใจ