วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก วช.

แท็ก: วช.

มก.และ วช. จัดประกวดวาดภาพปลากัดในระดับนักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึ...

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการประกวดวาดภาพ “STAY HOME NO COVID DRAW BETTA” โครงการ National Betta BioResource Pro...

เทคโนโลยี กังหันลม-โซล่าร์เซลล์ พลังงานทางเลือก ของ อบจ. ชัยภูมิ

ปัจจุบัน ประเทศไทย มีความตื่นตัวทางด้านพลังงานทดแทนอย่างมาก รัฐบาลมีนโยบายรณรงค์สนับสนุนงานวิจัยเรื่องการใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ ให้แพร่หลายยิ่งข...

นวัตกรรมพลังงานทางเลือก สู้โลกร้อน ผลงาน “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

“พลังงาน” นับเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสังคมมนุษย์ ยิ่งโลกพัฒนามากขึ้นเท่าไร ปริมาณความต้องการใช้พลังงานก็ยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเท่านั้น พลังงานหลัก เช่น ถ่านหิน ...

ประกาศราชกิจจานุเบกษา วช. เป็น “สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ” มีผลบังคับใช้แล้ว

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประกาศการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย “สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ” ได้ป...

ปลาดุกร้า 2 รส ไร้สารพิษ โอท็อป 5 ดาว ท่าเตียน นครศรีธรรมราช

เมื่ออดีตที่ผ่านมา พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เคยได้รับผลกระทบทางสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาน้ำจืดขาดแคลน น้ำเค็ม น้ำเสีย ซึ่งส่งผลกระทบต...

วช. นำโดรน ทำแผนที่ทางอากาศ สนับสนุนกรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมช่วยเหลือ 13 ชีวิต ในถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน...

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้นำโดรนสำรวจ ที่ วช. ได้ร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ พัฒนาซอฟท์แวร์ ซึ่งสามารถทำแผนที่ทางอากา...

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สำนักงบประมาณ จัดระดมความคิด เรื่อง “อนาคตประเทศไทย โจ...

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์การประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดย พลอากาศเอกประ...

วช. บ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา เพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์ ที่มีคุณภาพ

รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศควบคู่กับการพัฒนาระบบวิจัยและนวัตกรรมให้ตอบ...

วช. จัดยิ่งใหญ่ งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะเลขานุการสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานในระบบวิจัยและเครือข่ายพันธมิตร มหาวิทยาลัยเพื่อก...

วช.จัดโครงการสื่อมวลชนสัญจรดูงานวิจัย ณ จังหวัดเชียงราย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะเลขานุการสภานโยบายวิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ มีภารกิจในการเสนอแนะนโยบายยุทธศาสตร์มาตรการและแนวทางการพัฒน...

เรื่องน่าสนใจ