มทร.ล้านนา ดัดแปลงเครื่องสีเมล็ดกาแฟคุณภาพ เพื่อชาวสวนกาแฟเมืองน่าน

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า มีธุรกิจร้านกาแฟหลากหลายยี่ห้อผุดขึ้นมากันอย่างมากมาย เรียกได้ว่าทั่วประเทศเลยทีเดียว นอกจากนี้ แต่ละร้านยังเสริมสร้างบรรยากาศเป็นส่วนประกอบแห่งการดื่มด่ำกาแฟให้น่าเอร็ดอร่อย น่าดูน่าชม เช่น สร้างกระท่อมกลางทุ่งนา สร้างสะพานเชื่อมต่อกับธรรมชาติ ตั้งโต๊ะดื่มกาแฟกลางลำห้วย ลำธาร สร้างสถานที่ให้สวยงามเพื่อการถ่ายภาพประกอบ สถานที่ถ่ายภาพที่ลอกเลียนแบบธรรมชาติ ฯลฯ

คณะนักศึกษา ช่วยกันดัดแปลง

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ขาดไม่ได้คือวัตถุดิบที่มาจากกาแฟ ผลผลิตกาแฟมาจากแหล่งต่างๆ ทั่วประเทศ ดังเช่นที่บ้านสันเจริญ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูง อากาศหนาวเย็น สภาพป่าไม้ยังคงรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกต้นกาแฟภายใต้ร่มไม้ใหญ่ จึงมีผลผลิตกาแฟที่มีคุณภาพ และปริมาณผลผลิตกาแฟมากกว่า 900 ตัน ต่อปี พื้นที่ปลูกมากกว่า 3,000 ไร่ เกษตรกรได้รวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตแปรรูปกาแฟ มีสมาชิก 300 ราย แต่ในกระบวนการผลิตกาแฟนั้นมีหลายขั้นตอน ตั้งแต่การเก็บเมล็ดกาแฟที่แก่จัดที่เรียกว่าผลเชอรี่  การสี การนำไปหมัก การขัดเมือก การตากเมล็ดให้แห้ง การสีกะลากาแฟ การนำไปคั่วตามขนาดที่ต้องการ การนำไปบดละเอียด

ขั้นตอนหนึ่งที่มีความสำคัญ คือการสีเมล็ดกาแฟเชอรี่ จะต้องใช้เครื่องที่มีคุณภาพ

เครื่องสีรุ่นเก่า ผุพังและเกิดสนิมง่าย

การใช้เครื่องสีที่มีราคาถูก ไม่ได้มาตรฐาน ใช้ไปนานๆ จะเกิดการชำรุด เครื่องเกิดสนิมเหล็ก ทำให้ผลผลิตกาแฟที่ได้ไม่มีคุณภาพ ดังนั้น สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย อาจารย์สุรชัย อิ้มทับ และคณะนักศึกษา จึงเกิดแนวคิดในการผลิตเครื่องสีเมล็ดกาแฟเชอรี่ เพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปกาแฟ และเป็นไปตามนโยบายของ มทร.ล้านนา ให้มีกิจกรรมเพื่อการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนอีกด้วย โดยใช้เหล็กกล้าเกรดทำอาหารมาทำเป็นส่วนประกอบของเครื่องสีเมล็ดกาแฟเชอรี่ ทำให้ไม่เกิดสนิมเหล็ก ผลผลิตมีคุณภาพ พร้อมทั้งได้ศึกษาทดสอบระยะเวลา อัตราการสีในการสีแต่ละครั้ง ผลปรากฏว่าทำการสีได้ปริมาณมากกว่า ใช้เวลาน้อยกว่า ช่วยร่นระยะเวลาการสีได้ ร้อยละ 16.97 กว่าเครื่องสีทั่วๆ ไป

ใช้เหล็กกล้าอย่างดีเป็นส่วนประกอบ

สนใจติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม มทร.ล้านนา น่าน โทร. (054) 710-259 อาจารย์สุรชัย อิ้มทับ (089) 455-1699

 

 

 

 

 

 

อีกมุมหนึ่งของเครื่องสี
บทความก่อนหน้านี้“พร้าวไทย (Prow Thai)” ผลิตภัณฑ์แปรรูปมะพร้าวอินทรีย์
บทความถัดไปสร้าง “ธนาคารน้ำใต้ดิน” ฝากน้ำกับดิน แก้ปัญหา น้ำท่วม-ภัยแล้ง ในแปลงไร่นา