“กรมหม่อนไหม”จัดงาน”สืบสานงานพระมารดาแห่งไหมไทย”

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมหม่อนไหม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 กรมหม่อนไหมจึงจัดกิจกรรม “สืบสานงานพระมารดาแห่งไหมไทย” ทั้งในส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร และศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทั่วประเทศ ตลอดเดือนสิงหาคมนี้

นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวว่า สำหรับกิจกรรม“สืบสานงาน พระมารดาแห่งไหมไทย” ในส่วนภูมิภาค มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 การถ่ายทอดความรู้ด้านหม่อนไหมเพื่อเสริมสร้างความรู้ การสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้เกี่ยวกับหม่อนไหม ตลอดจนการบริการปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร และเปิดให้บริการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ทุกแห่ง เป็นศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้ามาท่องเที่ยวและศึกษาหาความรู้ไปพร้อมกัน โดยดำเนินการที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ เป็นแห่งแรก ภายใต้ชื่อ “งานตลาดนัดเส้นไหม เกษตรแปลงใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ”

นางสุดารัตน์ กล่าวว่า นอกจากนี้ กรมหม่อนไหมได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ อาทิ นิทรรศการ “สตรีวิถีไทย สืบสานงานไหม ใต้ร่มพระบารมี” ในงานวันสตรีไทย ณ อิมแพคเมืองทองธานี งานแปลงใหญ่หม่อนไหมและตลาดกลางเส้นไหมที่ จ. บุรีรัมย์ เปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ นิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน ปี 2560 และการขยายผลโครงการสู่เยาวชน ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จ. นครนายก นิทรรศการหัวข้อ “คู่พระบารมี สู่ต้นกำเนิดศิลปาชีพ” นิทรรศการประวัติกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และนิทรรศการค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และงานมหัศจรรย์แห่งไหมไทย ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยด้านหม่อนไหม เผยแพร่สัญลักษณ์ตรานกยูงพระราชทาน และจำหน่ายผ้าไหมคุณภาพ อีกทั้งยังร่วมกับบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจด้านหม่อนไหมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านหม่อนไหม และสัญลักษณ์ตรานกยูงพระราชทาน รวมถึงสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากเส้นไหมไทยพื้นบ้านจากกลุ่มเกษตรกรหม่อนไหม เพื่อให้บริษัทการบินไทยนำไปมอบเป็นของระลึกให้แก่ผู้โดยสารระหว่างประเทศบนเครื่องบิน ในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 จำนวน 1,000 ชุด