ใบมีดตัดหญ้ามหัศจรรย์ ตัดง่าย ไม่เปลืองน้ำมัน

ภูมิหลังของใบมีดตัดหญ้ามหัศจรรย์นี้ เกิดจากผู้คิดประดิษฐ์มีอาชีพรับจ้างตัดหญ้าโดยตรงทำให้รู้ว่าการตัดหญ้าด้วยเครื่องตัดหญ้านั้นจะต้องประสบกับปัญหาต่างๆ มากมาย เช่น ใบมีดตัดหญ้าตามท้องตลาดทั่วไปจะตัดหญ้าได้ช้ามาก หญ้าหนาๆ ก็ตัดไม่ได้หรือตัดได้ช้ามากทำให้เปลืองน้ำมันและเสียเวลาทำงานมาก ทำให้การทำงานตัดหญ้าจะเหนื่อยมาก   

ในขณะทำงานตัดหญ้ามักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆ จากการที่ใบมีดตัดหญ้าหมุนไปปะทะของแข็ง เช่น แท่งคอนกรีต ทำให้ใบมีดแตกหัก หรือน็อตยึดใบมีดขาดใบมีดหลุดกระเด็นออกอย่างรุนแรง เกิดอันตรายร้ายแรงมาก

ใบมีดตัดหญ้ามหัศจรรย์ รุ่นที่ 2 นี้

จากปัญหาดังกล่าว ทำให้ข้าพเจ้าต้องคิดหาวิธีแก้ไขอยู่ตลอดเวลาโดยขณะที่ทำงานรับจ้างตัดหญ้าอยู่ ได้สังเกตดูความหลากหลายของชนิดต้นหญ้าต่างๆ และดูการทำงานของใบมีดตัดหญ้าทั่วไปและแม้แต่ใบมีดที่นำเข้ามาจากต่างประเทศที่ว่าดีเลิศก็ได้ซื้อมาทดลองใช้ดูแล้วเช่นกัน ผลปรากฏว่าไม่ว่าใบมีดแบบใดๆ ก็ตามก็จะประสบปัญหาในการใช้งานเหมือนๆ กันดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จนข้าพเจ้าต้องคิดหาวิธีการออกแบบทำใบมีดตัดหญ้าขึ้นมาใหม่เพื่อใช้เอง โดยทำมาหลายๆ แบบ ทดลองมาเรื่อยๆ กระทั่งค้นพบการออกแบบรูปร่างของใบมีดตัดหญ้าที่ดีที่สุดใช้งานได้ดีมากสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้วได้ทุกข้อ จนกระทั่งสรุปได้ว่า ใบมีดตัดหญ้าที่ดีที่สุดนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานหลักการที่สำคัญเพียง 2 ประการเท่านั้น คือ

  1. ใบมีดต้องมีรูปร่างเป็นแผ่นรูปสามเหลี่ยม
  2. วิธีการประกอบยึดใบมีด ต้องประกอบยึดแบบหลวมๆ เพื่อให้ใบมีดหมุนแกว่งไปมาได้

และเมื่อปี พ.ศ. 2552 ผู้ประดิษฐ์ใบมีดตัดหญ้ามหัศจรรย์นี้ได้นำผลงานการประดิษฐ์ใบมีดนี้นำส่งเข้าประกวดจนได้รับรางวัลดังกล่าว

รางวัล INVENTOR AWARD จากสำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลชนะเลิศ ระดับดีเยี่ยม ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ในงานวันนักประดิษฐ์และวันนักประดิษฐ์นานาชาติ ประจำปี 2552

หลังจากได้รับรางวัลแล้วผู้คิดประดิษฐ์ได้ทำการผลิตจำหน่ายเผยแพร่และนำมาใช้เองด้วยเพราะยังยึดอาชีพรับจ้างตัดหญ้าทั่วไปอยู่ในระหว่างวันเวลาที่ผ่านมา 10 ปี ผู้คิดประดิษฐ์ก็ยังคิดปรับปรุงใบมีดตัดหญ้มหัศจรรย์นี้ให้ดีขึ้นอยู่เรื่อยๆ โดยไม่หยุดนิ่ง กระทั่งปัจจุบันได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อีกเป็นผลสำเร็จ กลายเป็นใบมีดตัดหญ้ามหัศจรรย์ รุ่นที่ 2

ภาพแสดงการสึกหรอของใบมีดตามท้องตลาดทั่วๆ ไป เมื่อใช้งานจะเกิดการสึกหรอเป็นรูปโค้งมนหรือโค้งหนีงาน และจะสึกหรอมากขึ้นเรื่อยๆ โดยไม่หยุด แก้ไขก็ไม่ได้ ถึงแม้ว่าจะพยายามลับใบมีดให้คมขึ้นใหม่แล้วก็ตาม แต่ก็ยังตัดหญ้าไม่ขาดหรือตัดไม่เข้าอยู่ดี เพราะเกิดจากการสึกหรอของใบมีดเป็นรูปโค้งหนีงานนั้นเอง ซึ่งการสึกหรอโค้งหนีงานนี้จะทำให้ต้นหญ้าสามารถเอียงหลบหลุดออกนอกแนวของใบมีดได้ น่ารำคาญมากและเหนื่อยมาก น้ำมันเชื้อเพลิงก็ใช้เปลืองมาก เสียเวลาทำงาน

ใบมีดตัดหญ้าตามท้องตลาดทั่วไปจะประกอบยึดติดแน่นอย่างตายตัวทำให้กลายเป็นข้อบกพร่องอย่างไม่รู้ตัว คือเมื่อใบมีดตัดหญ้าหมุนไปโดนของแข็งในขณะทำงาน เช่น ตอไม้ใหญ่ แท่งคอนกรีต เศษเหล็ก เป็นต้น จะทำให้น็อตยึดใบมีดอาจขาดหรือใบมีดแตกหักหลุดกระเด็น ดังที่เคยเป็นข่าวอยู่บ่อยๆ อันตรายมาก

การสึกหรอของใบมีดตามท้องตลาดทั่วๆ ไป เมื่อใช้งาน

ใบมีดตัดหญ้ามหัศจรรย์ รุ่นที่ 2 นี้ การประกอบยึดใบมีดเข้ากับจานนั้น ได้มีการประดิษฐ์บูซขึ้นมาใหม่ โดยบูซจะสวมล็อกใบมีดไว้อย่างตายตัว โดยบูซที่คิดประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่นี้จะทำหน้าที่เหมือนตลับลูกปืนทำให้ใบมีดสามารถหมุนรอบตัวเองได้อิสระอย่างคล่องตัว เท่ากับว่าใบมีดตัดหญ้าจะไม่ถูกยึดติดแน่นเข้าจานอย่างตายตัวเหมือนใบมีดตลาดทั่วไป เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุใบมีดหมุนไปปะทะของแข็งใบมีดจะสามารถหมุนตีกลับเองได้ เป็นการทำให้เกิดการดูดซับแรงปะทะไว้ได้ใบมีดจะไม่แตกหัก ซึ่งแตกต่างจากใบมีดตลาดทั่วไปที่เมื่อเกิดอุบัติเหตุ น็อตจะขาดใบมีดหลุดหรือใบมีดแตกหัก

เมื่อเครื่องยนต์หมุนทำงานจะเกิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางขึ้น ใบมีดจะกางออกเอง (ดูรูปประกอบ) โดยมุมแหลมของใบมีดจะเอียงตัวเข้าแทรกจิกคล้องเกี่ยวล็อกกลุ่มของต้นหญ้าไว้เหมือนกับเคียวเกี่ยวข้าว โดยต้นหญ้าที่ถูกเกี่ยวล็อกไว้จะไม่สามารถเอียงหลบหลุดออกนอกแนวคมของใบมีดได้ ต้นหญ้าจะถูกดึงกระชากขาดทั้งหมดภายในครั้งเดียว ทำให้การทำงานตัดหญ้ารวดเร็วขึ้นมาก การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจะลดลงมาก ใช้เวลาทำงานน้อยลง

ผู้คิดประดิษฐ์ใบมีดตัดหญ้ามหัศจรรย์

เนื่องจากใบมีดมหัศจรรย์ รุ่นที่ 2 นี้ใบมีดมีรูปร่างเป็นรูปสามเหลี่ยมและมีคุณสมบัติที่สามารถหมุนตีกลับเองได้เมื่อหมุนปะทะของแข็ง ทำให้ใบมีดมีความสมบุกสมบันมาก สามารถตัดหญ้าที่แน่นหนาได้ หญ้าค้างปีที่สูงท่วมหัวคนก็ตัดได้อย่างสบายๆ แม้กระทั่งต้นไม้ขนาดนิ้วโป้งเท้าหรือขนาด 1 นิ้วฟุตก็ตัดได้อย่างสบายๆ

การเกิดการสึกหรอของใบมีดตัดหญ้ามหัศจรรย์นี้จะสึกหรอเป็นแนวเส้นตรงโดยที่ปลายใบมีดจะเป็นมุมแหลมตลอดเวลา ทำให้ใบมีดสามารถตัดหญ้าได้ดีอยู่ตลอดเวลาหรือตลอดอายุการใช้งานของใบมีดแตกต่างจากใบมีดตลาดทั่วไปที่จะสึกหรอเป็นรูปโค้งหนีงานและโค้งเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆ ทำให้ตัดหญ้าได้ไม่ดีจนน่ารำคาญ

ผู้คิดประดิษฐ์ใบมีดตัดหญ้ามหัศจรรย์นี้ยังยึดอาชีพรับจ้างตัดหญ้าอยู่ การทำงานตัดหญ้าจะไม่เหนื่อยมาก ทำงานรับเหมาตัดหญ้าได้พื้นที่มากกว่าคนอื่นในแต่ละวันทำให้มีเงินค่าแรงเหลือเป็นกำไรมากเพิ่มขึ้น

 

เมื่อใส่ใบมีดเข้าจาน ให้ดึงออกมาสุดริมขอบจาน แล้วใส่สกรูกันใบมีดไหลกลับจำนวน 4 ตัว พร้อมใช้งาน