อธิบดีแพทย์แผนไทยฯ ประกาศส่งเสริมการผลิต เพิ่มมูลค่าสมุนไพรตลาดในประเทศ

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม นพ.เกียรติภูมิ  วงศ์รจิต  อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครบรอบ 15 ปี ในวันที่  3 ตุลาคม 2560   ว่า  เมื่อเข้ามารับตำแหน่งในฐานะหัวหน้าแม่ทัพของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ได้มีโอกาสลงพื้นที่ศึกษาดูงานแหล่งผลิต ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ได้รับข้อมูลจากผู้บริหารภาครัฐ  นายกสมาคมผู้ผลิตยา และผู้ประกอบการหลายแห่ง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวอีกว่า จากการดูงานด้านมาตรฐานการผลิตของบริษัทอุตสาหกรรม เครื่องหอมไทย-จีน บริษัท ขายยาเพ็ญภาค จำกัด และกองพัฒนายาไทยและสมุนไพรของกรมการแพทย์แผนไทยครั้งนี้  ถือว่าเป็นข้อมูลนำเข้าในส่วนของกลางทางด้านการพัฒนาสมุนไพร  ซึ่งเป็นการแปรรูปสมุนไพรในภาคอุตสาหกรรม  จะเห็นว่าประเทศไทยมีแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานในระดับสากล  มีกำลังการผลิตสูงมาก

และเชื่อว่ายังมีโรงงานในลักษณะเช่นนี้อีกหลายแห่ง ที่ไปดูครั้งนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น  จึงคาดคะเนได้ว่าผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดได้อย่างมหาศาล  สิ่งสำคัญที่ต้องเร่งส่งเสริมคือช่องทางการตลาด  การกระจายสินค้า การวางตำแหน่งของผลิตภัณฑ์กลุ่ม ยา เครื่องสำอาง อาหารเสริม เครื่องดื่มจากสมุนไพร  ซึ่งต้องเชื่อมโยงกันในทุกส่วน ทั้งนี้การผลิตที่ได้มาตรฐานจะส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นนำไปสู่การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ของผู้บริโภค เมื่อปลายทางเปิดสินค้าถึงมือผู้บริโภคสะดวก ส่งผลให้ต้นทางแหล่งปลูกสมุนไพรจะเติบโตควบคู่ไปด้วยกัน  ดังนั้นทุกกระบวนการจึงต้องเชื่อมโยงกัน

ปัจจุบัน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีกองพัฒนายาไทยและสมุนไพร เป็นหน่วยงานทำหน้าที่พัฒนากระบวนการผลิต แปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร สารสกัดสมุนไพร ยาแผนไทย ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีมาตรฐาน GMP ส่งเสริมให้ภาคเอกชน มีการพัฒนาการผลิตยาแผนไทยตามมาตรฐานที่ อย.กำหนด  ร่วมดำเนินการระบบรับรองมาตรฐานระบบประกันคุณภาพในการตรวจวิเคราะห์ การพัฒนางานทางด้านสารสกัด เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือแก่ผู้มาใช้บริการพัฒนาและเชื่อมโยงงานวิจัยด้านสมุนไพรสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ มีโรงงานผลิตยาแผนไทยต้นแบบ  พัฒนาและผลิตยาแผนไทยเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล โดยการศึกษาวิจัยยาจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรม แก่ภาครัฐและภาคเอกชน