โยคะง่ายๆ ช่วยบรรเทาปวดหลัง

เพราะพฤติกรรมประจำวัน ไม่ว่าจะนั่งทิ้งตัวหลังงอ นั่งแอ่นหลังเกินไป ติดการนั่งไขว่ห้างแล้ว การนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์วันละ 5-7 ชั่วโมง ขับรถในช่วงการจราจรเร่งด่วนติดหนึบเป็นประจำทุกวัน อาจเป็นสาเหตุของอาการปวดหลัง

ทนงศักดิ์ วงษาโสม ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา ฟิตเนส เฟิรส์ท แนะว่า มี 6 ท่าโยคะง่ายๆ ที่ผู้มีอาการปวดหลังสามารถทำได้ด้วยตนเอง บนเสื่อโยคะ พรม หรือเตียงนอนที่บ้าน ดังนี้

ท่าที่ 1 Seated Forward Fold นั่งเหยียดขาคู่ตรงไปด้านหน้า หายใจเข้า ยกแขนทั้ง 2 ข้างขึ้น หลังยังยืดตรง หายใจออกพับตัวจากสะโพกลงไปด้านหน้าโดยไม่โก่งหลัง ยืดเข่าตรง ค้างท่าพร้อมกับหายใจเข้าออกไว้

ท่าที่ 2 Seated Head to Knee นั่งเหยียดขาขวาตรงไปด้านหน้า ส่วนขาซ้ายพับเข้าไปหาต้นขาขวา หายใจเข้ายกแขนทั้ง 2 ข้างขึ้น หายใจออกพับตัวจากสะโพกลงไปด้านหน้า จัดระเบียบเชิงกรานไว้ไม่ให้เอียงหรือบิด ยืดสันหลังตรงไม่โค้งงอ ค้างท่าพร้อมกับหายใจเข้าออก

ท่าที่ 3 Spinal Twist นั่งต่อเนื่องจากท่าเดิม หายใจเข้าลึกยกแขนทั้ง 2 ข้างขึ้น หายใจออกค่อยๆ บิดลำตัวจากช่วงเอวไปทางซ้าย วางมือซ้ายใช้แขนประคองลำตัวทางด้านหลัง วางหลังมือขวาไว้เหนือเข่าซ้าย ขณะบิดเอวลำตัวยืดหลังตรงไม่แอ่นหรืองอ ค้างท่าพร้อมกับหายใจเข้าออก

ท่าที่ 4 Revolved Head-to-Knee นั่งต่อเนื่องจากท่าเดิม หายใจเข้า ยกแขนซ้ายขึ้น หายใจออกพับตัวไปด้านขวาเพื่อยืดลำตัวด้านซ้าย พยายามเปิดหัวไหล่ไม่คว่ำหน้าลงพื้นเพื่อยืดกระดูกสันหลัง หัวเข่ายืดตรง ฝ่าเท้ายันขึ้น หายใจเข้าออกขณะค้างท่า

ท่าที่ 5 Sage Twist นั่งขาขวาเหยียดตรง งอขาซ้ายยกข้ามมาทางขวา โดยวางฝ่าเท้าซ้ายแนบกับต้นขาขวา หายใจเข้า ยกแขนทั้ง 2 ข้างขึ้น หายใจออก บิดเอวไปทางซ้าย วางมือซ้ายใช้แขนประคองลำตัวทางด้านหลัง วางหลังมือขวาไว้ที่ต้นขาซ้าย ขณะบิดเอวลำตัวยืดหลังตรงไม่แอ่นหรืองอ ค้างท่าพร้อมกับหายใจเข้าออก

ท่าที่ 6 Eagle Arm นั่งพับขาทั้งสองไปวางที่ข้างสะโพกของอีกฝั่ง หายใจเข้า ยื่นแขนทั้ง 2 ข้างมาด้านหน้า ยกแขนขวาไขว้ไว้บนแขนซ้าย พับแขนซ้าย และแขนขวาตามมาช้าๆ ประกบฝ่ามือเข้าหากัน หายใจออก ก้มหน้าดึงศอกออกจากลำตัว ค้างท่าพร้อมกับหายใจเข้าออก จากนั้นคลายท่า และทำสลับข้างตั้งแต่ท่าแรกจนท่าสุดท้าย

ทั้ง 6 ท่านี้จะช่วยบรรเทาอาการปวดหลังได้ระดับหนึ่ง แต่การปรับพฤติกรรมให้เหมาะสม จะป้องกันไม่ให้เกิดอาการปวดเมื่อยได้เช่นกัน

ทนงศักดิ์ วงษาโสม