วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนำร่องต่อยอดผลิตภัณฑ์จากชาเจ๊ะเหมสู่สินค้าระดับพรีเมียม

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หน่วยจัดการศึกษาอำเภอสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทำผลิตภัณฑ์จากชาเจ๊ะเหม ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม ณ ศูนย์ชาเจ๊ะเหม ม.3 ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยได้วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการทำสบู่มาสอนกลุ่มสตรี

นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสกล่าวว่า จากการที่บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้สำรวจพื้นที่และพบกับกลุ่มสตรีบ้านเจ๊ะเหม ม.3 ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส พบว่าพื้นที่ตำบลแว้ง มีชาพื้นเมืองที่มีชื่อว่าชาเจ๊ะเหม ซึ่งเป็นชาที่มีสรรพคุณในด้านการต่อต้านสารอนุมูลอิสระ ทำให้ผู้บริโภคมีผิวพรรณสดใส และกลุ่มสตรีได้ผลิตชาเจ๊ะเหมเป็นอาชีพเสริมแต่จำหน่ายในพื้นที่สร้างรายได้กับรายรับไม่สอดคล้องกันและมีเพียงผลิตภัณฑ์เดียวนั้นก็คือชาเจ๊ะเหม

ด้วยเหตุนี้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจึงลงไปส่งเสริมให้ความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากชาเจ๊ะเหม ซึงเป็นผลผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นและตั้งเป้าในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชาเจ๊ะเหม จากผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมต่อไป โดยมีเป้าหมายขยายตลาดไปถึงประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซียในอนาคตอันใกล้

ด้านนายสาคร ปานจีน หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาอำเภอสุไหงโก-ลก ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า การดำเนินการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีที่มีอยู่เดิมให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยใช้วัตถุดิบที่อยู่ในชุมชนเป็นวัตถุดิบหลัก เพื่อให้กลุ่มสตรีมีความรู้ความสามรถในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากชาเจ๊ะเหมให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น และสามารถสร้างรายได้เพิ่มจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชาเจ๊ะเหม

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทำผลิตภัณฑ์จากชาเจ๊ะเหม ได้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2561 เป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์สบู่จากชาเจ๊ะเหม และวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 จะเป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์สครับขัดผิวจากชาเจ๊ะเหม ซึ่งนอกจากการโครงการนี้แล้ว วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจะต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆ เพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงต่อไป