ซีพีเอฟ อินเดีย ธุรกิจสัตว์น้ำ ตรวจสุขภาพตาฟรี แก่ชาวอินเดีย

นายกิรพงศ์ ศิริธรรมพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีเอฟ อินเดีย จำกัด โรงงานอาหารสัตว์น้ำ Bhimavaram และพนักงานจิตอาสา ร่วมจัดกิจกรรมบริการตรวจสุขภาพตาฟรีให้แก่คนในชุมชนพื้นที่รอบโรงงาน กว่า 300 คน โดยมี Mr. Puppala Vasubabu สมาชิกสภานิติบัญญัติ เขตเวสโกดาวารี รัฐอานธรประเทศ เข้าร่วม ณ หมู่บ้านกานาปาวารั่ม รัฐอานธรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย