ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน สู้ภัย COVID – 19

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศูนย์นนทบุรี ขอเชิญชวนพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน และประชาชนทั่วไป ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการ “ราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี ร่วมใจคนไทยไม่ทิ้งกันสู้ภัยโควิด-19” เพื่อจัดหาสิ่งของอุปโภคบริโภค มอบให้กับครอบครัวของศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ และประชาชน ในพื้นที่ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ร่วมบริจาคที่บัญชีธนาคารกิสกรไทย เลขที่บัญชี 068-8-29020-1 ชื่อบัญชีร่วม นายฐิตินพ พนังวิเชียร นายนิยม สมมิตร นายธนัชพันธ์ สนธยานนท์