ทีมหมอ-พยาบาล ขอบคุณ CPF ส่งอาหารจากใจเป็นแรงหนุนภารกิจนักรบเสื้อกาวน์สู้ภัยโควิด-19

ตลอดระเวลา 1 เดือน ที่สถานการณ์การระบาดไวรัสโควิด-19 เกิดขึ้นเป็นวงกว้าง เป็นภารกิจที่เร่งรัดทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรด้านสาธารณสุขในการตรวจหาผู้ติดเชื้อ เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุมและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของไวรัสให้มากที่สุด ขณะที่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน ภายใต้โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ของ 15 โรงพยาบาลใน 6 จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี เพื่อแทนความห่วงใย สร้างขวัญกำลังใจให้นักรบแนวหน้าที่กำลังต่อสู้กับการระบาดครั้งนี้อย่างต่อเนื่อง

เมื่อเร็วๆ นี้ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ขอบคุณซีพีเอฟ เป็นหนึ่งในองค์กรเอกชนที่มาสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล สายธารน้ำใจของคนไทยช่วยให้บุคลากรของโรงพยาบาลทุกคนมีขวัญและกำลังใจทุ่มเททำงานหนักต่อสู้กับโควิด-19 และสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากในครั้งนี้ไปด้วยกัน

นอกจากนี้ เว็บไซต์ และเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลดำเนินสะดวก โรงพยาบาลนครปฐม โรงพยาบาลราชบุรี โรงพยาบาลบ้านโป่ง และโรงพยาบาลอื่นๆ ก็ได้แสดงความขอบคุณซีพีเอฟที่มาช่วยแบ่งเบาภารกิจด้านอาหารให้แก่โรงพยาบาล ซึ่งช่วยเพิ่มพลัง เพิ่มความเข้มแข็งให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลที่เป็นด่านหน้าในการดำเนินภารกิจสู้ภัยโควิด-19 อย่างเสียสละ ท่ามกลางความเสี่ยงต่อการติดเชื้ออีกด้วย 

ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ซีพีเอฟ ได้จัดส่งอาหารพร้อมรับประทาน ให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล ของโรงพยาบาลสมุทรสาครจุดเริ่มต้นของการระบาดระลอกใหม่ ต่อมา ได้ขยายส่งมอบอาหารให้แก่โรงพยาบาลอีก 14 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โรงพยาบาลนครปฐม โรงพยาบาลบางเลน โรงพยาบาลราชบุรี โรงพยาบาลดำเนินสะดวก โรงพยาบาลบ้านโป่ง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า โรงพยาบาลนภาลัย โรงพยาบาลพระจอมเกล้า โรงพยาบาลมะการักษ์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหาเสนา โรงพยาบาลพระยายมราช และโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 ทั้งนี้ ซีพีเอฟ ส่งอาหารให้แก่ทั้ง 15 โรงพยาบาลรวมทั้งสิ้น 61,200 แพ็ก

โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ริเริ่มโดย นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ ที่นำความเชี่ยวชาญในการผลิตและส่งมอบอาหาร เป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรด้านสาธารณสุข ซึ่งเป็นฮีโร่ของคนไทยในการต่อสู้กับวิกฤติโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 โดยก่อนหน้านี้ ซีพีเอฟ ได้ส่งมอบอาหารพร้อมทานให้แก่บุคลากรทางแพทย์ของ​โรงพยาบาลรัฐที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในกรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆ รวม 200 แห่ง และยังได้ต่อยอดมาช่วยดูแลสมาชิกในครอบครัวของนักรบเสื้อกาวน์ จัดส่งผลิตภัณฑ์อาหารสด อาหารพร้อมปรุง เป็นเสบียงอาหารให้ถึงบ้านหมอ-พยาบาล 20,000 ครอบครัวทั่วประเทศ รวมทั้ง จัดส่งอาหารให้โรงพยาบาลที่อยู่ติดชายแดนไทย-เมียนมา ในจังหวัดตาก อีก 5 แห่ง โดยมุ่งหวังว่าการสนับสนุนความเสียสละของนักรบเสื้อกาวน์ในรูปแบบต่างๆ เป็นอีกพลังที่ช่วยให้ประเทศไทยสามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ครั้งนี้ และเดินหน้าต่อไปได้