กยท. Kick off โครงการบริหารจัดการน้ำยางสด ดึงน้ำยางกว่า 2 แสนตันจากระบบ หนุนราคายางมีเสถียรภาพขึ้น

วันนี้ (27 ม.ค. 64) นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ เป็นประธาน Kick off โครงการบริหารจัดการน้ำยางสด พร้อมด้วย นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย รองผู้ว่าการด้านธุรกิจ ณ โรงงานยางแผ่นรมควัน สาขา 2 สหกรณ์นิคมทุ่งสง จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช มุ่งแก้ปัญหาราคาน้ำยางสด ตั้งเป้าดึงยางออกจากระบบตลาดกว่า 200,000 ตัน ช่วยหนุนให้ราคายางมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น

นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ กล่าวว่า โครงการบริหารจัดการน้ำยางสด เป็นโครงการหนึ่งที่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เร่งดำเนินการเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำยางสดที่ปรับตัวลดลง ซึ่งคาดว่าจะช่วยดึงปริมาณน้ำยางสดออกจากระบบได้กว่า 2 แสนตัน ซึ่งวันนี้ (27 ม.ค. 64) กยท. เริ่ม Kick off โครงการ โดยการสนับสนุนแทงค์เก็บน้ำยางสด พร้อมสารเคมีสำหรับยืดระยะเวลาเก็บรักษาน้ำยางสดให้คงคุณภาพไว้ได้นาน 1-2 เดือน ให้แก่สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง นำร่องดำเนินการใน 3 จังหวัด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง และจังหวัดพัทลุง โดยชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางนครศรีธรรมราช จำกัด จะเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการน้ำยางสดในครั้งนี้ เพื่อเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาราคาน้ำยางสดของประเทศต่อไป

นายสุขทัศน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เบื้องต้นโครงการบริหารจัดการน้ำยางสดในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการโดยชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางนครศรีธรรมราช จำกัด มีสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการน้ำยางสด 8 สถาบัน ได้แก่ สหกรณ์นิคมทุ่งสง จำกัดสหกรณ์การเกษตรเขาขาวสหกรณ์กองทุนสวนยางห้างส้าน จำกัด, สหกรณ์กองทุนสวนยางโสตประชา จำกัด, สหกรณ์กองทุนสวนยางเทพทองพัฒนา จำกัดสหกรณ์กองทุนสวนยางเขาน้อย จำกัดสหกรณ์กองทุนสวนยางควนเถียะ จำกัด และสหกรณ์กองทุนสวนยางเขาน้อยฉลองพัฒนา จำกัด