สพฐ. เล็งทุ่มงบ ลงเขต พท. ทั่ว ปท. กว่า 2 พัน ล. ใช้พัฒนา ‘ครู-น.ร.’

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการกระจายอำนาจแบบคลัสเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ ผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. และผู้อำนวยการสำนัก เข้าร่วมประชุมกว่า 150 คน ที่โรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์ เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า สพฐ. ได้พูดคุยเพื่อหารือแนวทาง และข้อสรุปให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมข้อเสนอการปฏิบัติงานให้เกิดความเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะแม้ส่วนกลางจะพยายามคิดโครงการที่ครอบคลุม แต่ยังมีประเด็นที่บางพื้นที่ติดขัด และต้องการให้แก้ไข ซึ่งที่ผ่านมา สพท. ไม่มีงบประมาณของตัวเอง จึงนำประเด็นปัญหาเหล่านี้มาพูดคุยกัน และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยกันมองปัญหา ทั้งนี้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และ สพฐ. มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับความต้องการของครูและนักเรียนเป็นหลัก โดยผู้อำนวยการโรงเรียน และ สพท. จะรวบรวมข้อเสนอความต้องการเหล่านั้น ให้ สพท. ดูแล โดย สพฐ.จะให้งบกับ สพท. ใช้บริหารงาน

“หาก สพฐ. ผลักดันเรื่องนี้สำเร็จ จะมีงบลงใน สพท. กว่า 2 พันล้านบาท คาดว่าจะนำงบกระจายไปให้ สพท. ทั่วประเทศ ซึ่งแต่ละ สพท. จะได้งบ 8-12 ล้านบาท ทุกโครงการที่อนุมัติโดย สพฐ. จะมีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการบริหารงบ ไม่ว่าโครงการนั้นจะอนุมัติในระดับโรงเรียน สพท. หรือส่วนกลาง เช่น โครงการระดับโรงเรียน จะมีผู้อำนวยการ สพท. หรือรองผู้อำนวยการ สพท. เป็นประธาน ระดับส่วนกลาง มีรองเลขาธิการ กพฐ. หรือผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน กำกับดูแล ยืนยันว่าทุกอย่างมีการกำกับดูแลตรวจสอบทั้งหมด การทำงาน สพฐ. ในอนาคตจะทำงานเชิงรุก เพื่อให้เกิดประโยชน์กับคนในพื้นที่ต่อไป” นายบุญรักษ์ กล่าว

ที่มา  มติชนออนไลน์