เรือนจำเขาพริก ปลูกกล้วยขายโลตัส เผยนักโทษมีเงินส่งครอบครัว

นครราชสีมา – นางสาวพรเพ็ญ นาถพิริยรัตน์ รองประธานกก. ฝ่ายกำกับดูแลคุณภาพสินค้า เทสโก้  โลตัส กล่าวว่า ได้ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ ดำเนินโครงการ “เทสโก้ โลตัส ประชารัฐร่วมใจ พัฒนาผลผลิตดีและคืนคนดีสู่สังคม” ภายในทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก จังหวัดนครราชสีมา ปลูกกล้วย   ส่งขายในห้างเทสโก้ โลตัส ตั้งแต่เมษายน 2560 โดยปลูกกล้วยหอมทอง 10,180 ต้น บนพื้นที่ 50 ไร่ และกล้วยน้ำว้า 3,036 ต้น ใน 31 ไร่ ปลูกโดยผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ

ปรากฏว่าผลผลิตดีมากเกินความคาดหมาย ได้ถึง 44 ตัน และขนาดของกล้วยน้ำว้าใหญ่มาก แต่จำนวนก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด ซึ่งทัณฑสถานแห่งนี้ยังมีพื้นที่อีกเยอะ จึงอยากจะให้ปลูกผลไม้อื่นๆ เพิ่ม อย่างเช่น มะละกอแขกดำ และแก้วมังกร

นางสาวเพลินใจ แต้เกษม รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า โครงการนี้ถือเป็นโครงการที่ดี ขณะเดียวกันกรมก็ตั้งศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ โดยจะร่วมมือกับสถานประกอบการและภาคเอกชน เพื่อให้ผู้ต้องขังมีโอกาสฝึกวิชาชีพ ซึ่งบริษัทสามารถมาตั้งรง.ที่เรือนจำหรือรับผู้ต้องขังไปทำงานข้างนอก บริษัทเองก็ได้ทำกิจกรรมซีเอสอาร์ไปในตัวด้วยเพราะเป็นการช่วยเหลือ ผู้ต้องขังที่เป็นผู้ด้อยโอกาส สถานประกอบการใดสนใจติดต่อได้ที่เรือนจำประจำจังหวัดนั้นๆ ได้

ด้าน นายวิเชียร ทองพุ่ม ผอ.ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก กล่าวว่า บ.วัน บานาน่า ซึ่งปลูกกล้วยขายเทสโก้ โลตัส อยู่แล้ว เข้ามาช่วยให้คำแนะนำ โดยรายได้จากการขายผลผลิต 50% ใช้ดำเนินการอีก 50% จะกลับไปที่ผู้ต้องขัง ที่ผ่านมาผู้ต้องขังมีรายได้จากการทำงานต่างๆ เฉลี่ยเดือนละ 1,000-3,000 บาท บางคนประหยัดมากสามารถส่งกลับบ้าน บางคนส่งเป็นค่าเล่าเรียนลูกได้ด้วย ทั้งนี้   มีรง.ผลิตเฟอร์นิเจอร์มาตั้งในทัณฑสถาน และส่งผู้ต้องขังไปทำงานในรง.แกะสลักหินทรายข้างนอกด้วย

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด