จิสด้า จับมือญี่ปุ่น เปิดแนะแนวโครงการ ดันไอเดียธุรกิจนวัตกรรมสัญชาติไทยสู่สากล ภายใต้ S-Booster 2019

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า ร่วมกับ Cabinet Office of Japan สำนักนโยบายกิจการด้านอวกาศจากประเทศญี่ปุ่น, องค์กรสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA), The National Space Policy Secretariat (NSPS) และหน่วยงานพันธมิตร จัดงานแนะแนวโครงการแข่งขันประกวดไอเดียธุรกิจนวัตกรรม S-Booster 2019 เพื่อสร้าง ออกแบบนวัตกรรมต้นแบบของประเทศไทย ด้าน GNSS ความแม่นยำสูงให้มีความสอดคล้องตอบโจทย์ตามความต้องการของตลาด ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายพรเทพ นวกิจกนก หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมผลิตภัณฑ์อวกาศ สำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศของจิสด้า กล่าวว่า การแข่งขันไอเดียธุรกิจนวัตกรรม S-Booster 2019 เป็นการแข่งขันในระดับ International ครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมภาคธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม ให้สามารถปรับใช้ระบบ QZSS ซึ่งเป็นหนึ่งในดาวเทียมที่ให้ข้อมูลตำแหน่งได้แม่นยำที่สุดในโลก เพื่อการสร้างนวัตกรรมในรูปแบบใหม่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่มและเข้าสู่มาตรฐานสากล

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จิสด้า มีเป้าหมายหลักในการบริหารและจัดการทรัพยากร ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเทคโนโลยีอวกาศ รวมถึงการสำรวจระยะไกล เพื่อตอบสนองด้านพัฒนาธุรกิจบริการ ตลอดจนอุตสาหกรรมต่อเนื่อง รวมทั้ง ส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการเครือข่ายพันธมิตร เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านอวกาศ ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในระดับภูมิภาค หนึ่งในนวัตกรรมที่ผลักดันคือ ระบบดาวเทียมนำทาง Global Navigation Satellite System หรือ GNSS โดยในปัจจุบันเทคโนโลยี GNSS มีการเติบโตกว่าหนึ่งพันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี และเทคโนโลยีดังกล่าวจะสามารถพัฒนาศักยภาพ ยกระดับมาตรฐานของประเทศในด้านการคมนาคมขนส่ง การจัดทำแผนที่มีความถูกต้อง  การวางผังเมืองเขตเศรษฐกิจรวมถึงการเกษตรภายในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพได้ โดยได้มีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่องทั้งด้านความแม่นยำ ความแพร่หลายในการใช้งาน ตลอดจนความร่วมมือกับบริษัทหน่วยงานชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นทั้งภาครัฐและเอกชน ในการร่วมกันจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้าน GNSS หรือเรียกว่า GNSS Innovation Center (GiNNo) ขึ้น ณ Space Inspirium ซึ่งเป็นพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ศูนย์กลางของระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

ระบบ QZSS หรือ Quasi-Zenith Satellite System ที่นำมาใช้เป็นระบบระบุพิกัดตำแหน่งบนพื้นโลกความแม่นยำสูง ที่ออกแบบและพัฒนาโดยประเทศญี่ปุ่น เพื่อการระบุตำแหน่งพิกัดและนำทางด้วยดาวเทียมในแถบภูมิภาคเอเชียและโอเชเนียโดยเฉพาะ QZSS สามารถให้ค่าพิกัดตำแหน่งบนพื้นโลกถึงระดับ 10 เซนติเมตร ซึ่งถือว่าแม่นยำที่สุดกว่าบรรดาระบบนำทางด้วยดาวเทียมชนิดอื่นๆ

การแข่งขันในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. ไอเดียการประยุกต์ใช้เทคโลยี Location Based Service (Software, Hardware) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการหลักในปัจจุบัน เช่น รถยนต์ไร้คนขับ เกษตรอัจฉริยะ Moblie Application 2. การต่อยอดการใช้ Platform “Tellus” ที่รวบรวมข้อมูล Big Data ด้าน QZSS ไว้ในที่เดียว (Mobile App, Web App) และ 3. ไอเดียนวัตกรรมเทคโนโลยีอวกาศในภาคธุรกิจ Space Startup Business Idea โดยจะเปิดรับไอเดียตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 19 เมษายน 2562 สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ http://skp.gistda.or.th/s-booster/ สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะมีโอกาสเข้าร่วม workshop ทางด้านธุรกิจด้วยระบบดาวเทียมนำทางพร้อมเข้าร่วมการแข่งขัน ณ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 3,000,000 บาท นายพรเทพ กล่าว