ดื่มนม ชมฟาร์ม ตามรอยเท้าพ่อ

ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์มีพระราชกรณียกิจนานัปการ แนวพระราชดำริในด้านกิจการโคนมเป็นอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจ ที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญและความสนใจ
โดยเมื่อปี พ.ศ.2503 พระองค์พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จประพาสทวีปยุโรป ทรงสนพระทัยในกิจการฟาร์มโคนมของชาวเดนมาร์ก เนื่องจากทรงเล็งเห็นว่าอาชีพการเลี้ยงโคนมน่าจะเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวไทย และคนไทยยังจะได้ดื่มนมที่มีคุณค่าสูง


ดังนั้น เมื่อพระองค์เสด็จนิวัติประเทศไทย รัฐบาลเดนมาร์กจึงได้ถวายโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมเป็นของขวัญแด่ทั้งสองพระองค์ เพื่อให้ดำเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในประเทศไทยตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ โดยได้ดำเนินการจัดตั้ง “ฟาร์มโคนม” และ “ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ค” ขึ้น ที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
ในวันที่ 16 มกราคม 2505 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วย พระเจ้าเฟรดเดอริกที่ 9 แห่งประเทศเดนมาร์ก ได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งสายอีสาน เสด็จฯเปิดฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้กำหนดให้วันที่ 17 มกราคม เป็น”วันโคนมแห่งชาติ” และถือเป็นวันสำคัญยิ่งต่ออาชีพการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย
เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมให้คนไทย และเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าของวิทยาการด้านการเลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมโคนมของประเทศไทย องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค) ได้จัดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2560 ขึ้น ที่สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์


นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. บอกว่าการจัดงานครั้งนี้ อ.ส.ค.จัดขึ้นภายใต้แนวคิดในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับอุตสาหกรรมโคนมไทยยุคใหม่สู่นมแห่งชาติ มีกิจกรรมในงานที่สำคัญ คือ การจัดนิทรรศการให้ความรู้ของส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ การสัมมนาวิชาการ ตลอดจนการประกวดโคนมประเภทต่างๆ พร้อมเยี่ยมชมโรงงานผลิตนมไทย-เดนมาร์ค
“ไฮไลต์ของงานนี้คือ การท่องเที่ยวทางรถไฟตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สืบสานอาชีพการเลี้ยงโคนม ภายใต้โครงการ “ดื่มนม ชมฟาร์ม เดินตามเท้าพ่อ” ซึ่งการท่องเที่ยวในทริปนี้ จัดขึ้นเพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ที่ทั้งสองพระองค์พระราชทานอาชีพและความเจริญด้านการเลี้ยงโคนมให้แก่ประชาชนชาวไทย ซึ่งตามเส้นทางตามรอยเสด็จฯ ระหว่างสถานีรถไฟหัวลำโพงกรุงเทพฯ ถึง อ.มวกเหล็กนั้น จะได้เข้าชมสวนรุกขชาติ น้ำตกมวกเหล็ก “เที่ยวข้ามภาค” เขตแดนระหว่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้ลำน้ำตกมวกเหล็กเป็นเขตแบ่งระหว่างสระบุรีและ นครราชสีมา ชมน้ำตก ชมพรรณไม้ เดินทางถึงฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค
ชมกิจการภายในฟาร์ม เช่น การผลิต ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค การรีดนมโค การป้อนนมลูกโค ชมการแสดงม้าและการแสดงคาวบอย ดื่มนมออร์แกนิคไทย-เดนมาร์ค นมโคแท้ 100% และช้อปปิ้ง ผลิตภัณฑ์นม กลับบ้าน”
หลังจากวันที่ 5 กุมภาพันธ์ไปแล้ว ทาง อ.ส.ค.จะทำเอ็มโอยูร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ทุกๆ วันหยุด หากสนใจการท่องเที่ยววันเดียว โดยรถไฟแบบไปเช้า-เย็นกลับ สามารถแจ้งความประสงค์กับคนขายตั๋วที่สถานีหัวลำโพงได้เลย