วว.ร่วมพิธีเปิดงาน ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ประจำปี 2562

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมพิธีเปิดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ประจำปี 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการเปิดงาน ในวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 ณ เวทีกลาง อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

หลังจากนั้น ผู้ว่าการ วว.และคณะยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการและการสาธิตผลิตภัณฑ์ที่โซนกิจกรรมของ วว. ที่มีสินค้าหลากหลายจากงานวิจัยที่ทาง วว. ได้นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปช่วยพัฒนาสินค้ามาจัดแสดงภายในงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-18 สิงหาคม 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 เมืองทองธานี