กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดแหล่งท่องเที่ยว 21 แห่ง ส่งสุขปีใหม่ให้บริการเกษตรกรและประชาชน

ศูนย์ฯ ขยายพันธุ์พืช จ.ตรัง

กรมส่งเสริมการเกษตรส่งสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกรและประชาชน พร้อมเปิดให้บริการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์ปฏิบัติการในสังกัด 21 แห่ง เชิญชวนท่องเที่ยวฟรี!!! 28 ธ.ค.  2562 – 5 ม.ค. 2563 นี้

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดได้ดำเนินการโครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน) มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการสร้างความสุขให้กับคนในชาติด้วยการดำเนินกิจกรรมเพื่อเป็นการสร้างความสุข กระตุ้นการใช้จ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกร เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน

ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการที่เป็นแหล่งเรียนรู้และมีความพร้อมให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนเข้าชมและเรียนรู้ฟรีในช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 21 แห่ง ประกอบด้วย

  • ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) จังหวัดกาญจนบุรี ดอยผาหม่น และดอยตุง จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดลำพูน
  • ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) จังหวัดกระบี่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสมุทรสาคร
  • ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (ผึ้ง) จังหวัดจันทบุรี
  • ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่
  • ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่1 จังหวัดชลบุรี, ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง, ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา, ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช, ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์, ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก, ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน, ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี และศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี

ขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกร ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้ารับบริการความสุขได้ฟรี!!! ตามสถานที่ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 5 มกราคม 2563 หรือสนใจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอื่นๆ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ท่องเที่ยวเชิงเกษตร” ได้ทั้งระบบ Android และ iOS