ธ.ก.ส. ร่วมงาน SMART SME EXPO 2020

นายสมชาย คมพงษ์ปภา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมพิธีเปิดงาน SMART SME EXPO 2020 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับซื้อขายแลกเปลี่ยนธุรกิจและเสริมสร้างองค์ความรู้ทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SMEs และ Startup เพื่อนำความรู้และทักษะในแนวธุรกิจใหม่ๆ มาต่อยอดธุรกิจ ภายในงานจะมีกิจกรรมประกอบด้วยธุรกิจอาหารแห่งอนาคต ธุรกิจความงาม และสุขภาพสมัยใหม่ ฟังก์ชั่นสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน มิติใหม่แห่งโลกการเงิน โมเดลธุรกิจใหม่ และธุรกิจเกษตรทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จำนวนกว่า 400 บู๊ธ โดยในส่วนของ ธ.ก.ส. ได้นำผลิตภัณฑ์สินเชื่อกลุ่มผู้ประกอบการ SME Startup และธุรกิจต่างประเทศมาให้บริการที่คลินิกสินเชื่อเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนได้นำสินค้าจากผู้ประกอบการ SME เกษตรหัวขบวนมาจัดแสดงและจำหน่ายภายในงาน ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนพยัคฆ์กาแฟ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ผลิตกาแฟ GI ที่ผ่านการพัฒนาตามกรอบความร่วมมือระหว่าง ธ.ก.ส กับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) บริษัท ขนมไทยไกลหวาน ลูกค้า SME จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนผลไม้สดและแปรรูปบ้านดอนทอง จังหวัดนครปฐม กลุ่มแปรรูปผลไม้หลากหลายชนิดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ และบริษัท จิราพรฟู๊ด จำกัด จังหวัดพิษณุโลก ผู้ประกอบการแปรรูปกล้วยตากอบคุณภาพ ในระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 ณ ฮอลล์ 9-10 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี