เทคนิคการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้โดนใจผู้บริโภคยุคปัจจุบัน

Packaging ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง และมีโอกาสปิดการขายด้วยรูปลักษณ์ที่น่าซื้อ น่าหิ้ว ดังนั้นหากใครบอกว่าภายนอกไม่สำคัญกว่าภายใน อย่าเชื่อเด็ดขาด เพราะทุกองค์ประกอบและรูปลักษณ์ภายนอกของสินค้ามีความสำคัญ ที่ทำให้สินค้าของคุณโดดเด่นกว่าคู่แข่ง
#Packaging #bangkokbank #bangkokbanksme #sme #SMEupdate

บรรจุภัณฑ์ดีจะสร้างความแตกต่างและเพิ่มมูลค่าให้เกิดขึ้นแก่ตัวสินค้าได้ ถ้าบรรจุภัณฑ์ดี แต่ตัวสินค้าไม่ดีจะทำให้เกิดการซื้อเพียงครั้งเดียว จะไม่มีการกลับมาซื้อซ้ำ บรรจุภัณฑ์จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำธุรกิจการค้า เพราะนอกจากจะสร้างความแตกต่างและเพิ่มมูลค่าให้แก่ตัวสินค้าได้แล้ว ยังทำหน้าที่สื่อสารกับผู้บริโภคแทนตัวสินค้า ด้วยเป็นด่านแรกที่ผู้บริโภคจะทำความรู้จักและเข้าถึงตัวสินค้า ผ่านหน้าตาบรรจุภัณฑ์ที่มีความทันสมัย ดูดี ดึงดูด น่าหยิบจับ ทำให้ผู้บริโภคเกิดการมีส่วนร่วม รวมไปถึงทำโปรโมชั่น บอกเล่าเรื่องราว และเกิดการสื่อสารจนทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้านั้นๆ ได้ โดยการนำเสนอให้ตรงกับพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคนี้

สิ่งแรกที่ SMEs ต้องปรับตัวเลยก็คือ การเข้ามาเล่นในตลาดออนไลน์ นำสินค้าและบริการที่มีเข้ามาสู่ออนไลน์ให้ได้ เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคปัจจุบันเป็นคนสัญชาติดิจิตอล มีชีวิตอยู่กับโซเชียลมีเดียกันมาก ดังนั้นผู้ประกอบการจำต้องปรับเปลี่ยนการทำงานให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภค ด้วยการนำสินค้าที่มีเข้าไปอยู่ในสื่อโซเชียลมีเดีย เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ก หรือเว็บไซต์ต่างๆ มิเช่นนั้นจะยากต่อการทำธุรกิจ เนื่องจากผู้บริโภคยุคนี้อยู่กับกลุ่มดิจิตอล อยากได้สิ่งใดจะเข้าไปสืบค้นหาในเว็บไซต์ต่างๆ ก่อนตัดสินใจซื้อ โดยการซื้อสินค้านั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา เพราะผู้บริโภคยุคนี้ไม่ชอบการรอคอยและเข้าถึงข้อมูลแหล่งสินค้าได้อย่างรวดเร็ว การทำสินค้ามาขายผู้บริโภคยุคนี้ ต้องคิดว่าจะทำอย่างไรสินค้าจึงจะขายได้ โดยที่สินค้านั้นไม่ได้อยู่ตามห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด หรือในชุมชน ทำอย่างไรสินค้าที่มีจะตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุค 4.0 ได้

การนำสินค้ามาไว้บนโลกออนไลน์ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคปัจจุบัน บรรจุภัณฑ์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ที่ต้องทำหน้าที่ขายให้จบเพียงหน้าเดียว และจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ผู้ประกอบการนำมาสู่การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้ว่าจะออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างไรให้เกิดความต้องการซื้อ หรือเกิดการชื่นชอบจนนำมาสู่การตัดสินใจซื้อตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็น

 

หลักการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ จะทำให้เกิดคุณค่าในตัวผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสนใจสินค้าในบรรจุภัณฑ์ที่ดูดี ใช้งานสะดวก และสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกและเอกลักษณ์ของสินค้าได้อย่างดี บรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพย่อมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค สามารถโน้มน้าวและดึงดูดความสนใจแก่ผู้ซื้อรายใหม่ เพิ่มยอดขาย และสร้างความพึงพอใจได้ เมื่อการออกแบบนั้นอยู่บนพื้นฐานหลักการคิดวิเคราะห์ ดังนี้

  1. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณค่าในตัวเอง ตัวผลิตภัณฑ์ต้องดี มีคุณสมบัติเด่นในตัวเอง หากทำให้เกิดความแตกต่างจากคู่แข่งได้ด้วยตัวผลิตภัณฑ์เอง จะทำให้อยู่เหนือคู่แข่งได้ โดยไม่ต้องพึ่งตัวบรรจุภัณฑ์
  2. หน้าที่บรรจุภัณฑ์มีหน้าที่รองรับผลิตภัณฑ์ ช่วยรักษาคุณภาพ ป้องกันความเสียหาย ช่วยสื่อข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้า รวมไปถึงทำให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน และจัดจำหน่ายได้อย่างถูกกฎหมาย
  3. มีต้นทุนที่เหมาะสมต้นทุนที่ใช้ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ไม่ควรสูง จนกลายเป็นการเสนอขายบรรจุภัณฑ์แทนตัวสินค้า แม้อยากจะเพิ่มมูลค่าแต่ควรพิจารณาต้นทุนให้มีความเหมาะสมและไม่ควรเกิน20%
  4. สิ่งแวดล้อมตัวบรรจุภัณฑ์ควรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์หรือใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้บริโภครู้สึกเกิดคุณค่า และมีส่วนร่วมในการใส่ใจสิ่งแวดล้อม
  5. สังคม ลูกค้า ผู้จัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์สื่อสารได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย มีความหลากหลาย เปลี่ยนแปลงรูปแบบได้อยู่เสมอ

การประกอบธุรกิจการค้าที่สินค้าเป็นตัวสร้างรายได้ ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่ อาจเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนในท้องตลาด หรือเป็นผลิตภัณฑ์เดิมภายใต้บรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย เป็นการเพิ่มมูลค่าและเจาะกลุ่มผู้บริโภคได้หลากหลายขึ้น ตามแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่พัฒนาได้จาก

  1. การปรับปรุงตัวผลิตภัณฑ์ ให้มีความเปลี่ยนแปลง เฉพาะรูปร่างของผลิตภัณฑ์
  2. ปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต
  3. การปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบใหม่

สิ่งเหล่านี้จะนำมาสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพิ่มช่องทางการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากบริษัทใหญ่ๆ จะมีสินค้าใหม่ๆ ออกมาตามช่วงเทศกาล เพื่อกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคที่อยู่ในช่วงของเทศกาลนั้นๆ ซึ่งหลักใหญ่ใจความในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้โดดเด่น คือผลิตภัณฑ์นั้นต้องมีความแตกต่างโดนใจผู้บริโภค ไม่ว่าจะมีอยู่ก่อนแล้วหรือเพิ่งเกิดขึ้นควรทำให้ดีกว่าคู่แข่งในตลาดเดียวกัน รวมถึงตัวผลิตภัณฑ์ควรมีความชัดเจน มีการทำให้ผลิตภัณฑ์แตกต่างจากคู่แข่ง ด้วยการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์, ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และวางตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ (สร้างแบรนด์)

แหล่งอ้างอิง : ประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม อุปนายกวิชาการ สมาคมการพิมพ์ไทย ในงานสัมมนา “โครงการพัฒนาเครือข่ายและยกระดับด้านสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการ ในส่วนภูมิภาค (ภาคใต้)”.กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

 

สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<< 

 4 จุดเปลี่ยนที่ต้องปรับเพื่อครองใจผู้บริโภคกลุ่มรักษ์โลก

5 เทคนิคปั้นแบรนด์ให้ปังด้วยพลังรักษ์สิ่งแวดล้อม

Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ
คลิกหรือสายด่วน1333