กระทรวงอุตสาหกรรม เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ”

กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญประชาชนทุกท่าน ร่วมกิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ” โซนนิทรรศการ “อุตสาหกรรมไทยใต้พระบารมี” ชมชิมกาแฟของพ่อหลวง และเขียนลายเครื่องปั้นดินเผา จากหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ CIV บ้านเชียง พร้อมร่วมถวายคำปณิธานออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-6 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00-20.00 น. ณ บริเวณแนวถนนสนามไชย (MRT สนามไชย)