ครูอนุบาลเปลี่ยนบ้านสวนเป็น“พื้นที่แห่งการเรียนรู้”

 

“การเป็นครู ไม่ใช่ว่าแค่เป็นครูเฉพาะว่าอยู่ในชั่วโมงสอน การเป็นครูหมายถึงเราต้องเอาชีวิตของเราเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนที่เขามองดูเราด้วย ”

อภิสิรี  จรัลชวนะเพท หรือ ครูอุ้ยอ้าย คุณครูอนุบาลที่เปลี่ยนบ้านสวนที่เป็นมรดกของครอบครัว“เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้” ให้กับเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ

#ก้าวใหม่

#ดวงตวันบ้านสวน

#พื้นที่แห่งการเรียนรู้

#กรุงเทพมหานคร

#ทุกวิกฤตผ่านได้เพราะคนไทยไม่ท้อไม่ถอย

#เชื่อมั่นเศรษฐกิจพอเพียง

#พอเพียงเพื่อยั่งยืน

#มูลนิธิปิดทองหลังพระ

https://www.facebook.com/Feedforfuture/posts/711465056172680