เกษตรกรรุ่นใหม่ทิ้งทุกอย่าง เข้าโครงการพาลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน มีรายได้ มีเงินเก็บ

เกษตรรุ่นใหม่ทิ้งทุกอย่าง เข้าโครงการพาลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน ขอบคุณนโยบาย “มนัญญา ไทยเศรษฐ์” และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปลูกผักปลอดภัย มีรายได้ มีเงินเก็บ

นายวัชระ มาลี เจ้าของวัชระฟาร์ม อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ใช้ชีวิตตามรอยฝันของตัวเอง โดยทำผักปลอดภัยขายจนเกิดรายได้ หลังจากที่เคยกินเงินเดือนหลายหมื่นในโรงงานที่จังหวัดชลบุรี สุดท้าย เมื่อย้อนดูตัวเอง ความจริงมีอยู่ว่า ความฝันที่วางไว้ ไม่ใช่ความฝันที่แท้จริง จึงได้ลาออกจากงาน แล้วกลับสู่บ้านเกิด ได้มีเวลาอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัว และกลับมาเป็นเกษตรกรที่บ้านเกิด มีความสุขมากกว่า

นายวัชระ กล่าวว่า ขณะนี้ ทุกวัน ทุกเดือน มีรายได้เข้ามา แต่ละวันจะมีคนมารับซื้อผลผลิตทางการเกษตร มะเขือที่ปลูกด้วยความบรรจง เอาใจใส่ พร้อมกับการเลี้ยงสัตว์ เป็นการทำเกษตรแบบผสมผสาน  การเข้ามาส่วนหนึ่งในโครงการนำลูกหลานกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทำให้ได้มีโอกาสรับความรู้และประสบการณ์ด้านการเกษตรที่หลากหลาย โดยมี นายสุระชัย ปะรุนรัมย์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส เข้ามาให้คำแนะนำเป็นพี่เลี้ยงและถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ นำพาไปศึกษาดูงานเพื่อนำมาปรับใช้ในการทำเกษตร และ นายภูมสิทธิ์ แก้วแจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์สตึก ได้เข้ามาร่วมดูแล ตามนโยบายของ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำให้วันนี้มีความสุขที่ได้กลับมาเป็นเกษตรกรและมีรายได้ทุกวัน

“ในอดีตผมทำงานอยู่ชลบุรี มีเงินเป็นรายเดือน แต่ไม่พอรายจ่าย จึงคิดกลับบ้าน แล้วมาเจอโครงการดีๆของกรมส่งเสริมสหกรณ์ คือโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ซึ่งทางสหกรณ์จังหวัดได้พาเราไปดูงานที่ต่างๆ ทำให้ได้รู้ว่าจะบริหารการผลิตพืชผลการเกษตรอย่างไร ทุกวันนี้มีรายได้ต่อวัน ประมาณ 2,000 บาท ในการขายผัก ขายมะเขือ จนมีเงินเก็บ และที่สำคัญสหกรณ์การเกษตรคูเมือง จำกัด ได้เข้ามาเป็นตลาดรองรับให้อย่างดี รับซื้อผลผลิต จากการกลับมาอยู่บ้านครั้งนี้ ถือได้ว่า เราตัดสินใจถูก ถ้าไม่ก้าวออกมาจากที่เดิม ก็จะไม่มีวันนี้ ขอขอบคุณนโยบายดีๆ ของรัฐบาล และนางสาวมนัญญา ที่ได้ริเริ่มโครงการนี้ และขอขอบพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้องที่มาดูแลครับ” นายวัชระ กล่าว

ด้าน นายทองแดง คันดุไล ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรคูเมือง จำกัด ได้กล่าวถึงเรื่องในการส่งเสริมผักปลอดภัย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเข้ามาดูแล เรื่องผักปลอดภัย เพื่อต้องการให้ผู้บริโภคผักปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เข้ามาแนะนำช่วยดูแลและหาช่องทางตลาดให้แก่สมาชิกสหกรณ์

ขณะที่ นางมะลิฉัตร หว่างวิวัฒน์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรคูเมือง จำกัด กล่าวว่า กลุ่มเป้าหมายที่เราทำคือ สมาชิกที่ทำผักปลอดภัย เรามีหน้าที่รวบรวมผลผลิต โมเดริน์เทรดมารับซื้อ เราทำตามออเดอร์ที่เขาสั่งมา

“เกษตรกรยุคใหม่ ลงมือทำแล้วเรียนรู้ไปด้วย มีพ่อแม่เป็นกำลังใจในการทำงาน มีครอบครัวที่อบอุ่น หน่วยงานรัฐอย่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ที่ให้โอกาส อยู่กลางป่าขนาดไหน เมื่อออกแบบได้ ก็มีคนเข้าไปถึง การกลับบ้านครั้งนี้ มาเป็นเกษตรกรที่ผ่านกระบวนการบริหารจัดการต้นทุน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ จึงตอบโจทย์เกษตรกรรุ่นใหม่ และประสบความสำเร็จในที่สุด”