ซีพี ออลล์ จับมือ สภาหอการค้าฯ และ PIM จัด โครงการ Business Accelerator เสริมแกร่ง SME ฝ่าโควิด-19

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เดินหน้าภารกิจกองหนุน SME จัด โครงการ Business Accelerator หัวข้อ “เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ ก่อนเข้าสู่ช่องทางการขาย Modern Trade” ในรูปแบบการอบรมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME ได้รับการประเมินความพร้อมของผลิตภัณฑ์ผ่านระบบ Product Health Check Online เพื่อทราบถึงจุดแข็งจุดอ่อน นำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้ ยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ SME ในการเจรจาธุรกิจกับ Modern Trade โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญของซีพี ออลล์ คอยให้คำปรึกษา และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ช่วยออกแบบหลักสูตรในการฝึกอบรมระยะสั้นๆ ประมาณ 2 เดือน โดยจะเริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2564

สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนสมัครผ่านเว็บไซต์ของหอการค้าไทย https://bit.ly/3vUjI3h ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-018-6888 ต่อ 6090