เปิดแล้ว…สำหรับ Farmer’s Market ตลาดผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพและสินค้าแปรรูปจากเกษตรกรบนที่สูงและเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่

เปิดแล้ว…สำหรับ Farmer’s Market ตลาดผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพและสินค้าแปรรูปจากเกษตรกรบนที่สูงและเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ ทุกวันเสาร์ของเดือน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ลานข้างร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา นายวิรัตน์  ปราบทุกข์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นประธานเปิดโครงการ “Farmer’s Market ตลาดผัก ผลไม้ และสินค้าเพื่อสุขภาพ” ภายในงานมีการจำหน่ายผลผลิตและสินค้าทางด้านการเกษตร อาทิ ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล สมุนไพร และสินค้าแปรรูปจากเกษตรกรบนพื้นที่สูงและเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกรบนพื้นที่สูงและเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจได้เลือกซื้อสินค้าที่ สด สะอาด ปลอดภัย และราคาถูก เริ่มตั้งแต่บัดนี้-30 กันยายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-114110-5