‘ธนินท์ เจียรวนนท์’ มอบยาฟ้าทะลายโจร แทนความห่วงใยแก่ประชาชน 3 จว.ใต้

ตลิ่งชัน

ตามที่ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ริเริ่มโครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” เพื่อมีส่วนร่วมสร้างเสริมโอกาสให้คนไทยสามารถเข้าถึงยาสมุนไพรไทย ในสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ด้วยการปลูกและผลิตแคปซูลฟ้าทะลายโจรแจกฟรี 30 แคปซูล โดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ผนึกกำลัง “ร้อยเรียงความดี ซีพี 100 ปี” ร่วมกับบริษัทในเครือฯ ช่วยกระจายสมุนไพรให้ถึงมือคนไทยทั่วประเทศอย่างทั่วถึง ล่าสุดส่งมอบช่วยเหลือพี่น้องชาวสงขลา ผ่าน รพ.สต.นาทับ และ รพ.สต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ

นาทับ

นางรอฮาณี มะมีน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลนาทับ รับมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรของเครือซีพี โดยมี นายจามร สุวรรณพฤกษ์ ผู้แทนซีพีเอฟ นำทีมงานจิตอาสาฟาร์มไก่เนื้อและโรงงานแปรรูปเนื้อไก่จะนะ ร่วมมอบ พร้อมกล่าวขอขอบคุณเครือซีพีที่จัดโครงการ ‘ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร’ ขึ้น และขยายโอกาสการการเข้าถึงยาสมุนไพรไทยให้กับชาวตำบลนาทับ ยาที่ได้รับนี้ช่วยสนับสนุนในด้านการดูแลรักษากลุ่มคนที่ป่วยโควิด-19 ซึ่งยังคงพบโรคนี้ในชุมชนของเรา หลังจากนี้ทาง รพ.สต.นาทับ และเทศบาลตำบลนาทับจะร่วมกันแจกจ่ายยาที่ได้รับไปยังประชาชนโดยเร็วที่สุด

ส่วน นายเจะหล๊ะ เหล๊ะหมัน ตัวแทนชาวชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนาทับ กล่าวขอบคุณเครือซีพีและซีพีเอฟ ที่นำยาสมุนไพรไทยมามอบให้กับชาวชุมชน ซึ่งมีสรรพคุณมากมายที่เป็นประโยชนอย่างยิ่งต่อการรักษาสุขภาพในสถานการณ์โควิด-19 เช่นนี้ ขอให้บริษัทจัดโครงการดีๆ เหล่านี้เพื่อประชาชนคนไทยต่อไป

ตลิ่งชัน นางเจะหม๊ะ หลำแซ่อิ่ม

โครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” ภายใต้แนวคิด “ร้อยเรียงความดีซีพี 100 ปี” เกิดจากนโยบายของประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ ที่ต้องการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงยาสมุนไพรไทย โดยเริ่มปลูกต้นฟ้าทะลายโจรบนพื้นที่ 100 ไร่ ที่ศูนย์วิจัยแสลงพัน และฟาร์มคำพราน จังหวัดสระบุรี และนำมาผลิตสมุนไพรฟ้าทะลายโจร 30 ล้านแคปซูล ขณะนี้พร้อมแจกจ่ายฟรีแก่ประชาชนคนไทยกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศ โดยให้ทุกกลุ่มธุรกิจผนึกกำลังส่งมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเพื่อมอบแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง สำหรับซีพีเอฟร่วมส่งมอบแก่ประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และจังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนพื้นที่กรุงเทพฯ ผ่านกลุ่มและองค์กรพันธมิตร เพื่อส่งมอบถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุด