สถาปัตย์ มทร.ศรีวิชัย จัดแสดงแฟชั่นโชว์เทรนด์ “Summer City Pop – สงขลา น่าหลงใหล” #2

GRADUATE FASHION WEEK : RMUTSV FASHION SHOWCASE AT SUMMER CITY POP CENTRAL HATYAI งานแสดงแฟชั่นโชว์ ผลงานนักศึกษา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ผศ.กฤษณพงค์ สังขวาสี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ผู้จัดการอาวุโส จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) การเสวนา คณาจารย์จากวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มศว.ประสานมิตร ดร.กรกลด คำสุข ผศ.ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน และแขกผู้เกียรติร่วมชมแฟชั่นโชว์ ณ ชั้น 3 ลานกิจกรรม ห้างสรรพสินค้า Central Festival Hatyai และในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานการออกแบบจากนักศึกษา และสามารถชมผลงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 เมษายน-3 พฤษภาคม 2565 นี้