เจียไต๋เปิดสถานีวิจัย ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เรียนรู้ “โรงเรือน” เทคโนโลยีการเพาะปลูกเพื่อเกษตรสมัยใหม่

กรุงเทพฯ 24 มิถุนายน 2565 – บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย นำโดย นายธีรพันธ์ มหาวนา ผู้จัดการทั่วไป Solution Provider ธุรกิจเทคโนโลยีการเกษตร เปิดสถานีวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช จังหวัดกาญจนบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้าเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการเพาะปลูก อาทิ โรงเรือนและการเพาะปลูกพืชภายในโรงเรือน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการเกษตร และเพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้และพัฒนาการเกษตรของไทยต่อไป

สถานีวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชเจียไต๋ จังหวัดกาญจนบุรี นับว่าเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่สำคัญ และเป็น 1 ใน 10 สถานีวิจัยของเจียไต๋ ซึ่งเป็นสถานที่คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมด้านการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืช เพื่อขานรับพันธกิจของเจียไต๋ในการเสาะหาเทคโนโลยีที่จะช่วยพัฒนาการเกษตรของไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนผ่านการส่งมอบนวัตกรรมการเกษตรด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ