“เฉลิมชัย”ชวนคนไทยช็อปทุเรียนป่าละอูแท้100%ในงานมหกรรมผลไม้และของดีป่าละอู ตั้งแต่วันนี้ถึง17 ก.ค.65

“เฉลิมชัย”ดันมาตรการผลิตแม่ปุ๋ยใช้เอง แก้ปัญหาปุ๋ยเคมีราคาพุ่ง พรัอมสั่งเข้มงวดจัดการเด็ดขาดตัดทุเรียนอ่อน -สวมทุเรียนป่าละอู ชวนคนไทยทั่วประเทศ ช็อปทุเรียนป่าละอูแท้100%

เมื่อวันที่9 ก.ค.2565 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรงงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานมหกรรมผลไม้และของดีป่าละอู ที่อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างนวันที่9-17 ก.ค.2565

นายเฉลิมชัย กล่าวว่าขอเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศมาเที่ยมชมงานนี้มีสินค้าเกษตรคุณภาพดี โดยเฉพาะทุเรียนป่าละอู ที่มีรสชาติพิเศษ มัน หวานน้อย เนื้อเยอะ เมล็ดลีบ ติดอันดับ1ใน5 ของประเทศ ซึ่งมึลักษณะเด่นเฉพาะของสภาพพื้นที่ป่าละอู จึงทำให้ทุเรียนป่าละอู ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI“ขอชวนคนไทยมาเที่ยวชมธรรมชาติ ที่สวยงาม เมื่อมาหัวหินให้แวะมาป่าละอู เพื่อช่วยกันอุดหนุนซื้อสินค้าจากเกษตรกร และได้ทุเรียนป่าละอู แท้ 100% จะช่วยให้เกษตรกรไทยมีรายได้ยามวิกฤติ เป็นส่วนสำคัญที่เราคนไทยต้องช่วยกันให้ผ่านพ้นไปได้ “นายเฉลิมชัย กล่าว

รมว.เกษตรฯกล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานเข้ามาดูแลอย่างเข้มงวด ป้องกันปัญหาตัดทุเรียนอ่อน และนำทุเรียนพันธุ์อื่นมาหลอกขาย หากตรวจพบให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ได้เร่งดำเนินการแก้ปัญหาราคาปุ๋ยที่มีราคาสูงขึ้นมาก โดยรณรงค์ให้เกษตรกร หันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก ทดแทนสารเคมี และตนยังได้เร่งรัดมาตรการเรื่องผลิตแม่ปุ๋ย ขึ้นมาเอง จะเป็นส่วนสำคัญที่ประเทศไทย มีอำนาจต่อรองจะส่งผลให้ปุ๋ยราคาถูกลงได้จริง“ใครที่บอกว่าอนาคตทุเรียนจะตาย ผมไม่เชื่อ ผมมั่นใจว่าในอีกไม่เกิน2ปี ทุเรียนไทยจะเป็นสินค้าเกษตรส่งออก อันดับ1หรือ2ของประเทศได้ ดังนั้นสิ่งสำคัญเราต้องรักษาคุณภาพให้ดี ผมและกระทรวงเกษตรฯมีหน้าที่สำคัญต้องช่วยเกษตรกรทุกอาชีพลดต้นทุนการผลิตลงให้ได้”รมว.เกษตรฯ กล่าว