บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี จับมือหน่วยงานเอกชนรณรงค์เรื่องการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกวิธี

นักศึกษานำเสนอผลงานอุปกรณ์สางใบอ้อยและตัดต้นอ้อย

นายบุญชัย ก่อเกียรติพิทักษ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุนการผลิต และตัวแทนพนักงานจากโรงงานพระประแดง ของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีคุณภาพสูงรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ เข้าร่วมโครงการ AIS E-waste กับหน่วยงานเอกชน รณรงค์การทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกวิธีและยั่งยืน บริษัทได้จัดเตรียมจุดรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ในโรงงานพระประแดง โรงงานนครหลวง และสำนักงานใหญ่ ปัจจุบันสามารถรวบรวมและส่งมอบขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้จำนวน 479 ชิ้น โดยบริษัทให้ความสำคัญในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกวิธี และมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดขยะตกค้างและลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในอนาคต

Thai Central Chemical Public Company Limited joined with the private sector on a proper E-Waste management campaign.

Mr. Bunchai Kokiatphithak (2nd left) General Manager of Operation Support Division and the representatives from Phrapradaeng plant site of Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC), the leading high-quality NPK compound fertilizer producer and distributor in Thailand under OX-Brand, joined the AIS E-waste project with the private sector to launch a campaign on electronic waste management correctly and sustainably. TCCC provided E-waste disposal points at Phrapradaeng plant site, Nakhon Luang plant site, and Head Office, where 479 pieces were collected and delivered. TCCC places importance on the correct management of electronic waste, including aims to be a part of reducing residual waste and reducing the impact on the environment in the future.