กยท. เดินหน้าดูแลสวัสดิการ ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวสวนยางทั่วประเทศ

ท่ามกลางความผันผวนของสถานการณ์โลก ทั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 สงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาพรวมทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย

ถึงอย่างนั้นก็ยังมีข่าวดี เมื่อ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เผยว่า ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2565 ไทยยังครองตำแหน่งประเทศผู้ส่งออกยางอันดับ 1 ของโลก ด้วยการส่งออกยางธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ยาง ปริมาณรวม 2,190,065 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวม 2.4 แสนล้านบาท

หนึ่งในกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยางพาราไทยให้ยืนหนึ่งในระดับโลกก็คือ เกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่ง กยท. ได้ดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนมาตลอด ด้วยการออกมาตรการต่างๆ ช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยางมีคุณภาพชีวิตและมีความมั่นคงมากขึ้น

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เผยถึงบทบาทขององค์กรว่า โดยทั่วไปประชาชนจะให้ความสำคัญกับ กยท. 2 เรื่อง เรื่องแรก คือ การรักษาเสถียรภาพราคายาง และเรื่องที่สอง คือ การสงเคราะห์ปลูกแทน ซึ่งเป็นพันธกิจที่ กยท. ทำอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังให้คำแนะนำและให้ความรู้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ทั้งเรื่องการปรับยางหรือปลูกยาง ปรับยางและปลูกไม้ยืนต้นชนิดอื่น หรืออาจปรับแล้วทำเกษตรผสมผสาน เพื่อลดความเสี่ยงจากการมีรายได้เชิงเดี่ยว

ผู้ว่าการ กยท. บอกด้วยว่า กยท. ยังเดินหน้าดูแลสวัสดิการพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางมาตลอด โดย กยท. มีเงินกองทุนบางส่วนเอาไว้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรกรณีประสบภัย ขณะเดียวกัน ก็ไปดูเรื่องคุณภาพชีวิต ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 5 ที่ได้ผลักดันโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง มีการทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง ในกรณีการเสียชีวิตก็จะมีเงินช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์

“อีกหนึ่งนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เราให้ความสำคัญคือ การผลักดันการรวมกลุ่มในลักษณะที่เป็นแปลงใหญ่ เรามองว่า หลักในการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน เป็นเรื่องการแก้ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งการบริหารจัดการที่ดีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเพิ่มมูลค่าให้เขาได้อย่างมาก”

นายณกรณ์กล่าวด้วยว่า มาตรการการช่วยเหลือด้านต่างๆ ของ กยท. จะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางมีความมั่นคงด้านรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีและมั่นคงเพียงพอ และสามารถแข่งขันกับต่างชาติในระยะยาวได้อย่างแข็งแกร่งแน่นอน

ติดตาม “กยท. เดินหน้าดูแลสวัสดิการ ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวสวนยางทั่วประเทศ” ในรูปแบบคลิปได้ที่ลิงก์นี้ https://youtu.be/kBKQu8DbEqE