กรมปศุสัตว์ จับมือ “ชมรมฟางอัด” ปล่อยขบวนรถเสบียงสัตว์ และเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเกษตรกรอุบลราชธานี

วันพุธที่  12  ตุลาคม  2565  นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นประธานปล่อยขบวนฟางอัดฟ่อน หญ้าสด-หมัก ข้าวโพดหมัก และเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ครบรอบ 6 ปี วันสวรรคต 13 ตุลาคม 2559 ในหลวงรัชกาลที่ 9) โดยมีนายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี นายมานพ บุญสม หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สระบุรี และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ  ที่ทำการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อำเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี

นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดอุทกภัยในภาคอีสาน ทำให้ประชาชนและพี่น้องเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนนั้น ทางชมรมฟางอัดฟ่อนฯ ได้ทำการอัดฟางในจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม อยุธยา ชัยนาท และบริเวณใกล้เคียง และมีความประสงค์ในการมอบฟางอัด ข้าวโพดช็อป หญ้าช็อป ไซเลส และเครื่องอุปโภค บริโภค ผ่านกรมปศุสัตว์โดยชมรมฯ จะนำส่งให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น ในการนี้ จ.อ.สุพร บุญศิริชูโต ผอ.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดสุพรรณบุรี ได้สนับสนุนน้ำดื่ม และมีเจ้าหน้าที่จากกองสารวัตรและกักกัน อำนวยความสะดวกในการเดินทางในครั้งนี้

นายวิวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในนามกรมปศุสัตว์ และพี่น้องเกษตรกรผู้เดือดร้อน ต้องขอขอบคุณประธานและสมาชิกชมรมทุกท่าน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันเสียสละทั้งกำลังกาย กำลังทรัพย์ และความสุขส่วนตัว เพื่อช่วยเพื่อนร่วมชาติที่กำลังเดือดร้อนอย่างหนักในขณะนี้ให้สามารถก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้ สำหรับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือขอให้ท่านติดต่อประสานงานผ่านทางผู้นำชุมชน ท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง หรือปศุสัตว์อำเภอ/ปศุสัตว์จังหวัด ใกล้บ้านท่านได้ทันที หรือ ติดต่อส่วนกลางที่ ศูนย์อำนวยการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ และทาง DLD4.0