บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี สานต่อโครงการเหลือ-ขอ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

นายณัฐกร จิตราภัณฑ์ (คนที่ 4 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไป พร้อมพนักงาน บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ สานต่อโครงการเหลือ-ขอ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้ อาทิ เสื้อผ้า หนังสือ ตุ๊กตา อุปกรณ์เครื่องเขียน ฯลฯ โดยสิ่งของบริจาคจะถูกนำไปขายเพื่อเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสในมูลนิธิ กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจเอาใจใส่ต่อสังคม ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างเสมอมา

Thai Central Chemical Public Company Limited donated items to Leuua-Kor Project under Baannokkamin Foundation

Mr.Nuttakorn Chitraphan (4th right) General Manager and the staff of Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC), the leading high-quality NPK compound fertilizer producer and distributor in Thailand under the OX-brand, continued Leuua-Kor Project under Baannokkamin Foundation, donated the items such as clothes, books, dolls, stationeries and etc. which the donated items will be sold as scholarships for underprivileged children at the foundation. This activity is part of the mission to care for society, which TCCC has always emphasized.