เชิญฟังเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “ช่องทางการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ความเป็นธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ขอเชิญชวน บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่รัฐ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน องค์กรศาสนา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมอบรมและฟังเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ “ช่องทางการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ความเป็นธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”

ในวันที่ 16 – 17 มีนาคมนี้ 09.00 – 16.00 น.

สอบถามรายละเอียดโทร.086-341-9978 สมัครเข้าร่วมอบรมฟรี!