กรมส่งเสริมการเกษตร เผยตลาด Modern Trade ปลื้มคุณภาพพริกแปลงใหญ่ศรีสะเกษ เตรียมผลิตส่งขายอย่างต่อเนื่อง

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากการที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ตกลงทำการซื้อขายกับบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) หรือ แม็คโคร โดยจะมีการรับซื้อพริกจากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่พริกบ้านบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล และเกษตรกรแปลงใหญ่พริกบ้านเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ การซื้อขายครั้งนี้ได้รับความสนใจจากเกษตรกรสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่เป็นอย่างมาก เนื่องจาก เกษตรกรสามารถเสนอราคาที่คิดจากต้นทุนการผลิต และค่าการบริหารจัดการที่เกิดขึ้น ทำให้เกษตรกรมีกำไรเพิ่มขึ้นมากกว่าการขายแบบเดิมโดยผ่านพ่อค้าคนกลาง โดยระยะแรกอาจจะมีการซื้อขายกันจำนวนไม่มากนัก เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้ และปรับตัว จากนั้นเมื่อเกษตรกรเข้าใจขั้นตอนต่าง ๆ จะมีการรับซื้อเพิ่มขึ้น และจะรับซื้อสินค้าเกษตรประเภทอื่นๆ ด้วย ซึ่งเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2566 กลุ่มแปลงใหญ่พริกบ้านเมืองน้อยได้ทำการส่งพริกเข้าห้างแม็คโคร สาขาศรีสะเกษ เป็นครั้งแรก โดยเป็นพริกแดงจำนวน 40 กก. และพริกเขียวจำนวน 20 กก.

นายรพีทัศน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากได้มีการซื้อขายกับห้างแม็คโคร มีการตอบรับที่ดีเนื่องจากพริกที่ได้มีความสด ใหม่ มีคุณภาพ ได้รับมาตรฐาน GAP เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้ ในส่วนของเกษตรกรมีปัญหาเรื่องการจัดส่งเพียงเล็กน้อย เนื่องจากยังต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ระบบการซื้อขายของห้างแม็คโครโดยเกษตรกรยังมีความต้องการที่จะซื้อขายพริกกับห้างแม็คโครต่อไป จึงวางแผนรอบการผลิตถัดไป ให้เกิดความต่อเนื่อง สอดคล้องกับความต้องการของห้างแม็คโคร และเพิ่มรอบการผลิตด้วยการปลูกพริกในร่องแปลงกล้วยในฤดูร้อน ซึ่งจะทำให้มีพริกส่งเกือบตลอดทั้งปี มีการบริหารจัดการภายในกลุ่มให้มีผลผลิตที่มีคุณภาพส่งตามการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง

สำหรับในอนาคต กรมส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการส่งเสริมให้กลุ่มพริกแปลงใหญ่ของจังหวัดศรีสะเกษผลิตพริกที่ได้รับมาตรฐาน GAP มีความปลอดภัย โดยจะขยายผลและนำผลผลิตกระจายสู่ ตลาด Modern Trade เพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง โดยจัดเป็นแปลงต้นแบบเรื่องพริก และจะเพิ่มพืชชนิดอื่นๆ ที่ห้างแม็คโครมีความต้องการ เช่น กะหล่ำดอก บล็อกโคลี่ พริกอื่นๆ แตงกวา เป็นต้น