เจียไต๋ จัดงาน “Moving Towards Sustainability”

เจียไต๋เดินหน้าผลักดันด้านความยั่งยืน จัดงาน “Moving Towards Sustainability”

กรุงเทพฯ 21 มิถุนายน 2566-บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย เดินหน้าผลักดันองค์กรตามกรอบความยั่งยืน 3P-Prosperity, People และ Planet  และตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ เพื่อการดำเนินธุรกิจบนหลัก ESG ทั้งในมิติของสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมภิบาล โดยเมื่อเร็วๆ นี้ ได้จัดงานสัมมนา “Moving Towards Sustainability” ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารด้านความยั่งยืนจากองค์กรชั้นแนวหน้ามาร่วมแชร์วิสัยทัศน์ ประสบการณ์ และแนวทางกลยุทธ์ ได้แก่ คุณพนอจันทร์ จารุรังสีพงศ์ ที่ปรึกษาด้านความยั่งยืน, GRC, และ GRI Certified Sustainability Professional ที่มาแบ่งปันแนวทางการพัฒนาด้านความยั่งยืนในหัวข้อ Change for Chances, คุณวรวัฒน์ ศรียุกต์ ผู้อำนวยการด้านบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด กับหัวข้อการสร้างความยั่งยืนของบริษัทในภาคการเกษตร ที่ช่วยจุดประกายการขับเคลื่อนธุรกิจบนความยั่งยืน ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญของธุรกิจในภาคการเกษตรที่ต้องมีความรับผิดชอบและให้ความสำคัญกับสังคมและชุมชนโดยรอบอย่างแท้จริง และ คุณสินีนุช โกกนุทาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) นำเสนอเรื่องราวของ Waste to Wealth การเพิ่มมูลค่าให้กับกากของเสียอินทรีย์ ภายใต้โมเดล Thai Eastern Symbiosis

ทั้งนี้ เจียไต๋ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาด้านความยั่งยืน จึงมุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรพร้อมๆ กับการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อส่งมอบความยั่งยืนทางอาหารด้วยเกษตรปลอดภัย และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในทุกภาคส่วน