นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านจัดเสวนาสัญจร “มะพร้าวและไผ่”

เทคโนโลยีชาวบ้านเสวนามะพร้าวและไผ่ที่อุบลฯ 14 สิงหาคม 2560

งานนี้ฟังฟรี แถมมีของแจกกลับบ้าน

นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านจัดเสวนาสัญจร ที่ห้องทับทิมสยามชั้น 5

โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 14 สิงหาคม 2560

09.00-12.00 . สร้างงานทำเงิน ด้วยการปลูกมะพร้าว

วิทยากรผศ. ประสงค์ ทองยงค์ 

13.00-15.30 . ไผ่ พืชเศรษฐกิจที่ต้องปลูก

วิทยากรรศ. ธัญพิสิฐ พวงจิก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

และ คุณนิมิตร สื่อเจริญสม

ดำเนินรายการโดย คุณวิไล อุตส่าห์ เกษตรอำเภอสิรินธร

งานนี้ฟังฟรี แถมมีโอกาสรับโชค

รับพันธุ์ไผ่และมะพร้าวกลับบ้านไปปลูก

สำรองที่นั่งได้ที่

โทรศัพท์ (086) 468-4395